Veermandag: Verslag HoogwaterDeel I: Stellingen en belangrijkste reacties


 

Jaap Kwadijk:

 

Stelling 1: Om wetenschappelijk (meer wetenschappelijke impact)  verder te komen zullen de hydrologen meer in de richting van de meteorologen moeten opschuiven en een voorbeeld moeten nemen aan de onderlinge samenwerking van de meteorologen.

 

Stelling 2: Om gehoord te worden door waterbeheerders (meer maatschappelijke impact)  zullen hydrologen bij de beoordeling van hun modellen meer  aandacht moeten besteden aan hun waarde (wordt op basis van de uitkomsten een andere beslissing tav het beheer genomen) dan aan hun kwaliteit (kan het model de werkelijkheid op een fysisch / statistisch correcte wijze representeren).

 

 

Huub Savenije:

 

Stelling 3. We weten niet hoe ons hydrologisch systeem reageert onder extreme omstandigheden, zelfs als we de klimatologische drijvers menen te kunnen kwantificeren

 

Stelling 4. Het regenval-afvoersysteem heeft vele drempels en drempelprocessen. Deze te kennen, alsmede hun ruimtelijke verdeling, is essentieel voor het voorspellen van het afvoergedrag van onze rivieren.

  

 

Deel II: Kennisvragen bovenafvoeren

 

 1. We kennen de mechanismes niet goed.
 2. *We weten niet waar en wanneer welk mechanisme (proces) dominant is. Noodzaak voor procesbeschrijvingen (niet-lineariteiten, heterogeniteit).
 3. We weten niet wat er gebeurt als het systeem gaat "galopperen" (extrapolatie)
 4. *Intercomparison studies voor bv de Rijn, de Maas en Schelde (samen met de buren)
 5. PUB ook in Europa (signatures, classificatie, regionalisatie)
 6. Toetsen van modellen aan andere waarnemingen (orthogonaal, soft en hard)
 7. Informatiedichtheid van gegevens (welke informatie zit erin?)
 8. Noodzaak voor stochastisch-deterministisch modelleren
 9. *Analyseren van extreme mechanismes in andere klimaten en op andere schalen, en die overdragen. (over de grenzen kijken)
 10. De regenval-afvoerprocessen in stedelijke gebieden zijn slecht bekend
 11. Armzalige bemeting van de Nederlandse ‘polders' en verstedelijkt gebied vereist aandacht
 12. Nieuwe instrumentatie voor het meten van procescomponenten (onvoldoende fondsen voor meten).
 13. *Monitoring is essentieel in een veranderende wereld
 14. Hoe gaat het hydrologisch systeem reageren op droogte (terugkoppelingsmechanismes, hydrologie als ecosysteem)?
 15. Wat is de waarde van deze nieuwe kennis? Wat is meer zekerheid waard?
 16. Historisch onderzoek van extreme gebeurtenissen in documenten

 

**. Pot voor fundamenteel onderzoek koppelen aan implementatie plan Veerman.