Verslag voorjaarsbijeenkomst 2011

De Voorjaarsbijeenkomst 2011 van de NHV; Een kijkje achter de schermen.

 

Het is begin 2011 en het bestuur van de NHV zit in de bestuursvergadering. Een van de hoofdpunten op de agenda is de ALV en de Voorjaarsbijeenkomst 2011. Welk actueel onderwerp zullen we gaan presenteren? We wilde dit jaar naar het oppervlaktewater kijken. Al snel waren we het eens. Het zou over hoogwater moeten gaan, immers in de zomer van 2010 hadden we in Nederland weer wateroverlast. Maar ook de droogte is actueel. Gaan we van de droogte naar de drup? Het onderwerp lag op tafel. Wie gaat het organiseren en waar gaan we heen? Een keer per jaar willen we naar een mooie locatie in een congrescentrum. En de succesvolle najaarsbijeenkomst 2010 in Leuven in gedachten wilde we er ook dit keer meer dan 1 dag van maken.

Waar komt al het water vandaan? Uiteraard de neerslag maar toch ook een groot deel van over de grens? Hoe zit het eigenlijk met de droogte en extreme neerslag en hoogwatergolven in het buitenland? Laten we de voorjaarsbijeenkomst starten met een diner met presentaties over de hoogwaters en de droogte in de wereld, dus de brede scoop. De tweede dag kunnen we ons dan op Nederland richten en wat er uit Duitsland en België op ons afkomt. Dit alles uiteraard in het perspectief van de nabije en verre toekomst.

Een symposium maak je met het hele bestuur, maar wie worden de "echte"organisatoren. Susanne Groot, Michael van der Valk en ik voelden zich geroepen om dit keer het voortouw te nemen. Het moest een locatie worden aan een rivier. Susanne wist een mooie locatie en ook nog nabij het gebied waar in 2010 de wateroverlast was opgetreden. Na grasduinen naar locaties op internet, leek de locatie die Susanne voorstelde een goede keus. De locatie ligt ook nog in het noorden van Nederland en dat betekent dat onze leden uit het noorden ook eens een keer kort kunnen reizen om bij de voorjaarsbijeenkomst te zijn.

 

Na de bestuursvergadering gaan we direct aan de slag. De voorjaarsbijeenkomst zal in mei gehouden worden. De beschikbaarheid van de locatie bepaald mede de datum. Dat bleek al snel 11 en 12 mei te gaan worden. Het programma wordt uitgewerkt en het hele bestuur zet zich in om goede sprekers te vinden. Ook daar is al vrij snel duidelijkheid over. Het bestuur wéét gewoon wie de mensen zijn die onze leden een goed en onderhoudend verhaal kunnen vertellen. De sprekers worden benaderd, zijn enthousiast en willen graag meewerken.

Dan volgt het werkbezoek aan de locatie. Susanne en ik stappen in de auto en rijden naar Dalfsen. Bij aankomst voelt het gelijk goed. We spreken ons programma door met de enthousiaste mensen van Mooirivier Congreshotel, data worden definitief vastgelegd en ik als penningmeester moet aan de slag om de kosten van het symposium te gaan bepalen.

Nu zijn we geen rijke vereniging dus moet er een break‐even point bepaald worden. De kosten zijn relatief eenvoudig vast te stellen. Daar staan dan de inschrijfgelden tegenover. Getracht wordt om de kosten wat te drukken met behulp van sponsoring. Dat gaat soms makkelijk en soms moeilijk. Deze keer vinden we Fugro bereid om de borrel te betalen. Goed dat scheelt. Maar hoeveel mensen zullen er komen. Dat blijft altijd gissen. We kiezen het breakeven point op ca. 30 betalende deelnemers. De prijzen voor de avondsessie op 11 mei en de sessie op 12 mei worden vastgesteld.

Vervolgens kan Frank Vliegenthart de voorjaarsbijeenkomst op de website zetten met een voorlopig programma. Na een aankondiging in de nieuwsbrief komen de eerste aanmeldingen binnen. Voor de organisatoren is het dan een spannende tijd: Halen we het breakeven point of niet. Dit blijkt bij het organiseren altijd een spannende tijd en dat dan ook nog vaak tot vlak voor het symposium. De ervaring leert dat het gros van de aanmeldingen pas zeer laat en soms minder dan 1 week voor de datum binnenkomen. Aanmeldingen minder dan 24‐uur van te voren komen ook bij elke bijeenkomst voor.

Voor de leden die willen komen is het late aanmelden soms noodzaak, omdat ze hun agenda niet zolang van te voren kunnen overzien, maar voor de organisatoren is dat dus spanning. Dit jaar bleef het spannend tot op de dag van de Voorjaarsbijeenkomst. We kwamen in de buurt van het breakeven point maar het werd niet bereikt. Dit terwijl er een aantal uitmuntende sprekers waren uitgenodigd en het een bijzonder interessante Voorjaarsbijeenkomst zou worden.

Het is 11 mei en Susanne en ik worden enthousiast ontvangen door de medewerkers van Mooirivier en direct na overhandiging van de NHV‐vlag wordt hij in de vlaggenmast gehesen. We starten met de ALV en daarna de borrel op het terras.

Na de ALV wordt het drukker. We gaan dineren met 20 mensen. De avondpresentaties, "Water in overvloed" en "Droogte in overvloed" zijn onderhoudend, leerzaam, interessant en lopen wat uit. Bijna iedereen blijft overnachten dus dat is prima.
Na het nagerecht en de koffie komt het NHV‐café. Door het mooie weer was dat buiten. Dat het gezellig was en bleef, bleek uit het feit dat de meesten het bed pas gingen opzoeken toen de bar gesloten was. Wil je lekker informeel netwerken dan blijkt het NHV‐café daar uitermate geschikt voor.

's‐Morgens op tijd opstaan met een voortreffelijk ontbijt en dan de deelnemers inschrijven die alleen de tweede dag komen. Bijna op tijd opent Huub Savenije, als voorzitter van de NHV, de tweede dag en stelt de dagleider Hans Hartong voor. Hans zet met zijn korte inleidende presentatie de toon en de sprekers krijgen de vloer. Voor de pauze hebben we al heel wat interessants te horen gekregen en heel veel Nederland onder water gezien. Na de pauze komt daar dan nog de nodige wateroverlast bij.

Vervolgens gingen we, na een prima lunch, de toekomst verkennen. Daarbij wilde we ook graag weten hoe de politiek daarover denkt. De aansluiting werd gevonden via het Deltaplan en het Nederlandse waterbeheer. De vragen gingen de richting op van kennis, kunde, innovaties en onderwijs.

Na de middagpauze werd een paneldiscussie gehouden. Als gast in het panel was daarbij ir. Herman Dijk aanwezig, dijkgraaf van waterschap Groot Salland. Hij gaf de visie weer op de toekomst vanuit zijn Waterschap. Na de interessante discussie sloot Huub Savenije, onder dank aan de dagleider en de sprekers, de voorjaarsbijeenkomst af.

De borrel was woensdag al gehouden, maar we konden het niet laten om toch de bar nog even open te zetten om na te praten voordat iedereen huiswaarts keerde. Ook toen bleef de drup uit en werd enthousiast verteld over hoe goed de Voorjaarsbijeenkomst was. Er werden ook al afspraken gemaakt: "Kom je ook naar de Najaarsbijeenkomst" werd regelmatig opgevangen.

Nadat iedereen weg was restte voor Susanne, Michael en mij om de spullen in te pakken, de NHV-vlag uit de mast te laten halen en afscheid te nemen van de medewerkers van Mooirivier, die ook een prima prestatie hebben geleverd.

Herman Wolfs
Penningmeester NHV