Voorjaarsbijeenkomst 2011

Dalfsen, Overijssel 
 
Op 11 en 12 mei 2011heeft de Nederlandse Hydrologische Vereniging haar jaarlijkse voorjaarsbijeenkomst gehouden aan de oever van de  Overijsselse  Vecht. Na  de  Algemene  Ledenvergadering  is de voorjaarsbijeenkomst gestart: hoe hoog is het water nú weer gekomen!  Wordt  het  steeds  erger  of  moeten  we  ook  rekening  houden  met  extreem laag water? Zijn we van de regen in de drup beland?  
 
Op woensdagavond is hier vanuit mondiaal perspectief naar gekeken. Donderdag is besteed aan de situatie in Nederland, Duitsland en Belgie. Anderhalve dag met de NHV  in  een  mooie  omgeving.  Overnachten  was mogelijk in congreshotel Mooi Rivier.

 

Woensdag 11 mei 
‐ 15:30 tot 16:00 ontvangst

‐ 16:00 tot 17:00 Algemene Ledenvergadering (stukken van de ALV)

‐ 17:00 tot 18:00  Borrel ALV 
 
Avondprogramma: 
‐ 18:00 tot 18:30  Aperitief 
‐ 18:30 tot 21:30  Diner met presentaties

->"Water en Droogte in overvloed": Een luchtige beschouwing van de toename van overstromingen en droogte in de wereld oorzaken en gevolgen.

‐ 21:30 tot 00:30  NHV‐café Donderdag 12 mei 
‐ 09:00 tot 16:30  Nederland 
->Het vele water van najaar 2010 en voorjaar 2011. Valt het naar beneden of komt het uit Duitsland en België? Wateroverlast bij Rijn en IJssel eind augustus en dat pal na de droge zomer; Overstroming van de Dinkel; Hoe kijkt de politiek naar de problematiek? Wat kan de NHV hierin betekenen.

 

Flyer van de bijeenkomst

Concept programma

Programmaboekje

Verslag bijeenkomst Herman Wolfs

 

Presentaties: