Boeken & CD's

Boeken en CD's welke u via de webwinkel van NHV kunt aanschaffen.

NHV-special: Verdamping

VerdampingWe hebben in 2015 de NHV-Special ‘Verdamping in de Hydrologie’ geschreven, met inbreng van diverse materiedeskundigen (NHV Special 8, 2015). De special kan gebruikt worden voor onderwijsdoeleinden, door onderzoekers, beleidsmakers en zij die werken in en aan waterbeheer, strategisch en operationeel.

De special is bedoeld voor praktiserende hydrologen. De tekst gaat in op theoretische aspecten van verdamping, formules waarmee verdamping kan worden berekend, het meten van de werkelijke verdamping, de manier waarop in hydrologische modellen omgegaan wordt met verdamping en toepassing van remote sensing technieken.

Met steun van STOWA heeft de NHV een special weten te maken, die inzicht en overzicht verschaft.

NHV special 4

NHV special 4

Dit boekje bevat een bundel van lezingen die op 7 maart 2001 zijn gehouden tijdens een bijeenkomst van de Nederlandse Hydrologische Vereniging.

Het boekje gaat nader in op de verschillende technieken met betrekking tot de automatische kalibratie van grondwatermodellen en is een vervolg op de lezingendag gehouden in 1996.

NHV special nr 1

Tijdschrift Stromingen

Tijdschrift Stromingen

Hier kunt u losse nummers van Stromingen nabestellen. In het bestelformulier dient u op te geven welk(e) nummer(s) u wilt nabestellen, en hoeveel exemplaren u wilt bestellen.

CD Stromingen artikelen

CD Stromingen artikelen

Op deze CD-rom zijn alle artikelen (pdf) verzameld uit de periode 1995 (nr 1-1995) tm 2005 (nr 2-2005)

Verzilting in Nederland

Verzilting in Nederland

Op 30 november 2004 organiseerde de Nederlandse Hydrologische Vereniging een Verziltingsdag om het actuele thema Verzilting bij de leden onder de aandacht te brengen. Er werden 7 presentaties gehouden waarbij het karteren, meten en modelleren van verzilting van het oppervlaktewater en grondwater in Nederland aan bod kwamen. Zes presentaties zijn verder uitgewerkt tot een artikel en in de NHV-special ‘Verzilting in Nederland’ gebundeld.

Water in the Netherlands

Water in the Netherlands

Water in the Netherlands (uitgave 2004) is opnieuw en in een herziene versie verschenen. Ten opziche van de uitgave van 1998 is deze versie geheel bijgewerkt, zowel redactioneel als aangevuld met de kennis tm 2004. Water in the Netherlands bevat 132 pagina's, is geschreven in het Engels en bevat voornamelijk kleurenafbeeldingen.

Voor de waterwereld kan het boekje heel goed als relatiegeschenk kado gedaan worden!