NHV-special: Verdamping

VerdampingWe hebben in 2015 de NHV-Special ‘Verdamping in de Hydrologie’ geschreven, met inbreng van diverse materiedeskundigen (NHV Special 8, 2015). De special kan gebruikt worden voor onderwijsdoeleinden, door onderzoekers, beleidsmakers en zij die werken in en aan waterbeheer, strategisch en operationeel.

De special is bedoeld voor praktiserende hydrologen. De tekst gaat in op theoretische aspecten van verdamping, formules waarmee verdamping kan worden berekend, het meten van de werkelijke verdamping, de manier waarop in hydrologische modellen omgegaan wordt met verdamping en toepassing van remote sensing technieken.

Met steun van STOWA heeft de NHV een special weten te maken, die inzicht en overzicht verschaft.

€ 17,50
91

Registreren

Om in onze webwinkel een bestelling te kunnen plaatsen moet u een account hebben.
Indien u reeds een account heeft, gelieve rechts in te loggen.

Ledenprijs € 12,50
Niet ledenprijs (€ 17,50)