Werkgroepen

Werkgroepen

Sommige onderwerpen vragen er om nader te worden bestudeerd. Als leden van de NHV besluiten om samen dieper of gestructureerder naar een onderwerp te kijken, kan dit leiden tot de oprichting van een NHV-werkgroep. Zo zijn er in het verleden werkgroepen geweest rond de onderwerpen modelkalibratie, zoet/zout, statistiek en verdamping. Een werkgroep kan beperkte tijd functioneren en werken aan een product (bijvoorbeeld een NHV-Special), maar de Werkgroep Tijdreeksanalyse heeft jarenlang gefunctioneerd en uitsluitend inhoudelijke discussies gefaciliteerd zonder aan een publicatie te werken. Het oprichten van een NHV-Werkgroep is in principe een initiatief vanuit de leden.

De NHV wil dergelijke initiatieven stimuleren. Als rond een bepaald onderwerp een werkgroep gevormd wordt, kan hier via de media van de NHV ruchtbaarheid aan worden gegeven en kunnen werkgroepleden gezocht worden. Desgewenst kan een eigen pagina op de website gecreëerd worden. De NHV heeft een budget om overleggen en bijeenkomsten te faciliteren. Als de Werkgroep besluit om een product op te leveren, bijvoorbeeld in de vorm van een NHV-Special, kan de NHV hiervoor de kosten voor haar rekening nemen. Om de verbinding met de Vereniging te stroomlijnen, zal er een bestuurslid als contactpersoon aan zo’n werkgroep gekoppeld worden.

Als iemand het initiatief wil nemen voor de oprichting van een NHV-Werkgroep, kan diegene dit melden bij de voorzitter via het contactformulier.

©2024 De Nederlandse Hydrologische Vereniging (NHV)