Ledenprijs: 26.00 Niet ledenprijs: 26.00

De NHV organiseert op 10 januari een workshop over het toetsen van watersystemen op droogtegevoeligheid. Deze workshop is een initiatief van Gé van den Eertwegh:

U kent allen waarschijnlijk de NBW-toetsing van een watersysteem met kansen op inundatie van meer en minder kapitaalintensieve percelen/gebieden. De UvW en STOWA hebben omstreeks 2010/2011 een standaard werkwijze op laten stellen voor het toetsen van watersystemen aan de NBW-normen voor wateroverlast. De werkwijze moet ertoe leiden dat regionale waterbeheerders hun watersystemen op een eenduidige en vergelijkbare wijze gaan toetsen.

Welnu, voor wateroverlast hebben we in Nederland een standaard werkwijze voor deze toetsing, voor droogte hebben we niet zoiets.

We willen onderzoeken/polsen of er behoefte is aan een methodiek van toetsing van een watersysteem voor/tijdens droge omstandigheden en zo ja, hoe deze methodiek dan vorm te geven/in te vullen is. De NHV organiseert op 10 januari 2023 een workshop inzake de doelen en normen waaraan een watersysteem (met als dimensies een stroomgebied van een beek of een polder) qua inrichting én beheer moet gaan voldoen, om beter bestand te zijn tegen droogte.

Daarnaast wordt in de nieuwjaarsbijeenkomst de hydrologieprijs uitgereikt, de prijs voor het beste hydrologische artikel gepubliceerd in een internationaal peer reviewed tijdschrift. De prijs is bedoeld als aanmoedigingsprijs voor jonge hydrologen (t/m 35 jaar).

De nieuwjaarsbijeenkomst is dinsdag 10 januari van 14u tot 17u bij de Zalen van Zeven, locatie Boothstraat 7 in Utrecht. Inschrijfkosten zijn €26,- (inclusief borrel).