Deze activiteit is al geweest. Hier kunt u zich niet meer voor inschrijven.
Ledenprijs: 26.00 Niet ledenprijs: 26.00

Let op: de activiteit is verschoven naar dinsdagmiddag 14 februari!

De NHV organiseert op 14 februari een workshop over het toetsen van watersystemen op droogtegevoeligheid. Deze workshop is een initiatief van Gé van den Eertwegh. Daarnaast wordt ook de Hydrologieprijs uitgereikt.

Programma dinsdag 14 februari

14:00 – 16:00: Workshop normering en toetsing droogte in laag- en hoog-Nederland

  • Inleiding/pitches over (1) kennis en kunde anno nu en (2) het beleid – bestaande en nieuwe wetgeving
  • Discussie met de zaal
  • Terugkoppeling en conclusies trekken

16:00-16:30: Uitreiking Hydrologieprijs

16:30-17:30: Borrel

Introductie

U kent allen waarschijnlijk de NBW-toetsing van een watersysteem met kansen op inundatie van meer en minder kapitaalintensieve percelen/gebieden. De UvW en STOWA hebben omstreeks 2010/2011 een standaard werkwijze op laten stellen voor het toetsen van watersystemen aan de NBW-normen voor wateroverlast. De werkwijze moet ertoe leiden dat regionale waterbeheerders hun watersystemen op een eenduidige en vergelijkbare wijze gaan toetsen.

Welnu, voor wateroverlast hebben we in Nederland een standaard werkwijze voor deze toetsing, voor droogte hebben we niet zoiets.

We willen onderzoeken/polsen of er behoefte is aan een methodiek van toetsing van een watersysteem voor/tijdens droge omstandigheden en zo ja, hoe deze methodiek dan vorm te geven/in te vullen is. De NHV organiseert op 14 februari 2023 een workshop inzake de doelen en normen waaraan een watersysteem (met als dimensies een stroomgebied van een beek of een polder) qua inrichting én beheer moet gaan voldoen, om beter bestand te zijn tegen droogte. We gaan onder ander in op de volgende aspecten:

  • Van kennis via beleid naar wetgeving en juridisch kader: helpt een wettelijk geregelde ‘droogte-toets’ tot realisatie van droogtebestendige gebieden? Zo ja, hoe ziet zo’n toets eruit?
  • Hoe ondersteunen we vanuit de hydrologie bestuurlijk lef om droogte en verdroging structureel aan te pakken?
  • Hoe komen we met onze hydrologische kennis van nu tot droogte-bestendige gebieden? Welke kennis missen we echt nog, of kunnen we starten?
  • Hoe koppelen we oplossingen droogte en wateroverlast, hoe koppelen we water en stikstof (lucht, waterkwaliteit)?

Daarnaast wordt in de voorjaarsbijeenkomst de hydrologieprijs uitgereikt, de prijs voor het beste hydrologische artikel gepubliceerd in een internationaal peer reviewed tijdschrift. De prijs is bedoeld als aanmoedigingsprijs voor jonge hydrologen (t/m 35 jaar).

De voorjaarsbijeenkomst is dinsdag 14 februari van 14u tot 17u bij de Zalen van Zeven, locatie Boothstraat 7 in Utrecht. Inschrijfkosten zijn €26,- (inclusief borrel).