Over NHV

Bestuursleden

 • Voorzitter Remko Uijlenhoet r.uijlenhoet@tudelft.nl
 • Secretaris Liduin Bos-Burgering Liduin.Bos-Burgering@deltares.nl https://linkedin.com/in/liduin-burgering
 • Penningmeester Hendrik Meuwese hendrik.meuwese@witteveenbos.com https://linkedin.com/in/hendrikmeuwese
 • Webmaster Pytrik Graafstra P.Graafstra@wareco.nl https://linkedin.com/in/pytrik
 • Redactie Stromingen Matthijs Bonte matthijs.bonte@minienw.nl https://linkedin.com/in/matthijsbonte
 • Algemeen bestuurslid Mieke Hulshof mieke.hulshof@evides.nl https://linkedin.com/in/mieke-hulshof-31832b16
 • Algemeen bestuurslid Michiel Pezij m.pezij@hkv.nl https://linkedin.com/in/michielpezij
 • Algemeen bestuurslid Susanne Groot s.groot@bwz-ingenieurs.nl https://linkedin.com/in/susanne-groot-34ba5416
 • Algemeen bestuurslid Jelle van Sijl jelle.vansijl@vitens.nl https://linkedin.com/in/jellevansijl
 • Studentbestuurslid Bart Vlemmix bart.vlemmix@wur.nl https://linkedin.com/in/bart-vlemmix-a8353918a
 • Studentbestuurslid Lotte Braat lotte.braat@wur.nl linkedin.com/in/lotte-braat-85a751177
 • Ondersteuning bestuursleden Gina Francken g.francken@hkv.nl https://linkedin.com/in/gina-francken-61bb8b149

Ereleden van de NHV

De NHV heeft in de loop der jaren aan zeven leden het erelidmaatschap toegekend: Herman Wolfs, Harry Boukes, Bert van Ee, Kees Maas, Wennemar Cramer, Hans Hiemstra en Heiko Prak. Zij kregen het erelidmaatschap vanwege hun bijzondere inzet en verdiensten voor de vereniging, als lid van het bestuur, in de redactie van Stromingen of in een andere vorm. Ereleden worden voorgedragen door het bestuur, waarna het erelidmaatschap in de Algemene Ledenvergadering wordt bekrachtigd. Hieronder een overzicht van de ereleden.

 • Hans Hiemstra

  Hans Hiemstra is tot erelid gekozen vanwege zijn bijzondere inzet en verdiensten voor de NHV, met name voor zijn rol als bestuurslid. In die rol was hij onder meer nauw betrokken bij de oprichting en ondersteuning van de NHV-werkgroep die de redactie vormde van de Hydrologische Woordenlijst.

 • Kees Maas

  Kees Maas heeft samen met Harry Boukes aan de wieg gestaan van Stromingen, dat binnen de Nederlandse hydrologische wereld mede dank zij hem zo'n vooraanstaande positie heeft verworven. Daarnaast was hij een van de initiatiefnemers van het “Nieuw Elan”. Kees’ niet-aflatende enthousiasme en zijn veelheid aan ideeën zijn hierin van cruciaal belang geweest.

 • Bert van Ee

  Bert van Ee heeft zich vele jaren ingezet voor de NHV, eerst als secretaris van de vereniging, daarna vele jaren als voorzitter. Daarnaast was Bert nauw betrokken bij de oprichting van Stromingen. Dat de NHV bijzonder veel aan hem te danken heeft, blijkt tenslotte uit het feit dat Bert in 1990, samen met Wennemar Cramer en Heiko Prak, mede-oprichter was van de vereniging.

 • Harry Boukes

  Harry Boukes was nauw betrokken bij de oprichting van Stromingen en heeft vele jaren de redactie geleid. Hij was ook auteur van vele artikelen en commentaren. Mede door zijn inzet heeft Stromingen zich tot een gerenommeerd tijdschrift ontwikkeld. Daarnaast zat Harry als redactielid van Stromingen in het bestuur van de NHV. Tenslotte was hij mede-initiatiefnemer van het “Nieuw Elan”.

 • Herman Wolfs

  Herman Wolfs is tot erelid gekozen vanwege zijn bijzondere inzet en verdiensten voor de NHV, met name als penningmeester van de vereniging. Herman was een zeer betrokken bestuurslid en was in die jaren actief betrokken bij de organisatie van vrijwel alle bijeenkomsten. Daarnaast verzorgde hij gadgets, sponsoring, budgetten en was hij betrokken bij het “Nieuw Elan” van de vereniging.

 • Wennemar Cramer

  Wennemar Cramer is tot erelid gekozen vanwege zijn bijzondere inzet en verdiensten voor de NHV, met name voor zijn rol bij de oprichting van de vereniging in 1990. Als zodanig is hij een van de “founding fathers” van de NHV.

 • Heiko Prak

  Heiko Prak heeft in het bestuur van de NHV 16 jaar lang de rol van penningmeester vervuld. Hij maakte deel uit van het bestuur dat in 1990 de Hydrologische Kring heeft getransformeerd tot de huidige Nederlandse Hydrologische Vereniging. Daarnaast heeft hij gedurende de eerste jaren van het bestaan van Stromingen deel uitgemaakt van de redactie.

Ook NHV-lid worden?

Als NHV-lid krijg je korting op onze bijeenkomsten, en krijg je (online) toegang tot alle recente Stromingen artikelen.

Artikelen uit Stromingen

©2021 De Nederlandse Hydrologische Vereniging (NHV)