Lidmaatschapstype Contributie Stromingen Symposia
Gewoon € 60,- Ja Ja
Student € 20,- € 0,- Ja Ja
Ereleden € 0,- Ja Ja

 

Aanmelden
Leden die zich aanmelden in de periode tussen 1 januari en 30 november betalen de volledige contributie behorend bij het desbetreffende lidmaatschap. Indien leden zich aanmelden in de periode tussen 1 en 31 december gaat het lidmaatschap het volgende kalenderjaar in. Indien gewenst kunnen Stromingen boekjes van het lopende jaar (tegen betaling a € 55,-) geleverd worden. Alle leden ontvangen in februari een factuur voor de contributie.

Opzeggen
Opzeggen van het lidmaatschap is het hele jaar mogelijk. Indien u opzegt dient u de contributie voor het lopende kalenderjaar gewoon te voldoen en wordt uw lidmaatschap beëindigd per 31 december. Indien u opzegt voor 30 november betaald u geen contributie voor het volgende kalenderjaar. Voor het opzeggen van uw lidmaatschap vult u het opzegformulier in.

Uw gegevens
Alle NHV leden kunnen inloggen op de website. In de ledendatabase kunt u uw persoonlijke gegevens raadplegen of aanpassen (uw account/profiel). Gebruik deze mogelijkheid ook voor het aanpassen van uw adresgegevens bij verhuizing (idem voor wijziging van uw e-mailadres). U kunt hier ook aangeven of u de nieuwsbrief wilt ontvangen en of u eventueel opgenomen wilt worden in het publieke profiel (zie lidmaatschap/ledenoverzicht). Uw gegevens worden verwerkt overeenkomstig het Privacybeleid van de NHV.