Stromingen is het vakblad voor hydrologen. Er wordt ruimte geboden aan wetenschappelijke artikelen, reacties, discussiebijdragen, congresverslagen, boekbesprekingen, vuistregels en proza. Stromingen wordt uitgegeven door de Nederlandse Hydrologische Vereniging.

Hieronder kunt u zoeken binnen alle artikelen zoals die in Stromingen gepubliceerd zijn. Leden die ingelogd zijn kunnen daarbij alle artikelen doorzoeken en raadplegen. Niet leden kunnen alle artikelen doorzoeken maar alleen de artikelen openen die ouder zijn dan 1 jaar.

 • verslag
  2021 - 1 / Rudolf Versteeg, Siebe Bosch

  NHI-dag 21 januari 2021: Het NHI op stoom!

  ...
 • reactie-weerwoord
  2021 - 1 / Flip Witte, Gé van den Eertwegh, Perry de Louw, Ruud Bartholomeus

  Water in de landbouw: dat kan best anders

  ...
 • verslag
  2021 - 1 / Stefanie Bus, Tom Hoogland

  Excursiemiddag “Terug naar de bron”

  ...
 • Artikel
  2021 - 2 / Bas Altena, Andreas Kääb

  In Press: Verplaatsing van rivierijs gemeten vanuit de ruimte

  ...
 • reactie-weerwoord
  2021 - 1 / Martin Knotters, Paul Baggelaar, Eit van der Meulen

  Antwoord op “reactie op artikel: hoezo, significant?” van W. de Lange (o.i.d.)

  ...
 • reactie-weerwoord
  2021 - 1 / Wim de Lange

  Reactie op artikel: “Hoezo significant? Over het effect van een ingreep op de grondwaterstand” , door Martin Knotters, Paul Baggelaar, en Eit van de Meulen

  ...
 • Artikel
  2021 - 1 / Kees van Immerzeel

  Inventarisatie van kleine particuliere grondwateronttrekkingen door middel van web-scraping

  ...