Stromingen is het vakblad voor hydrologen. Er wordt ruimte geboden aan wetenschappelijke artikelen, reacties, discussiebijdragen, congresverslagen, boekbesprekingen, vuistregels en proza. Stromingen wordt uitgegeven door de Nederlandse Hydrologische Vereniging.

Hieronder kunt u zoeken binnen alle artikelen zoals die in Stromingen gepubliceerd zijn. Leden die ingelogd zijn kunnen daarbij alle artikelen doorzoeken en raadplegen. Niet leden kunnen alle artikelen doorzoeken maar alleen de artikelen openen die ouder zijn dan 1 jaar.

 • verslag
  2024 - 1 / Arnaut van Loon

  Verslag van het afscheidscollege van prof. dr. Martin Wassen (Universiteit Utrecht)

  ...
 • verslag
  2024 - 1 / Vincent Post

  Verslag van de bijeenkomst zoet en zout grondwater op 1 december 2023 bij PWN in Velserbroek

  ...
 • Artikel
  2024 - 1 / Matthijs Bonte, Meinte Blaas, Yann Friocourt, Jantine Hoekstra, Emiel Spanier, Vincent Beijk, Joost Delsman, Jos van der Baan, Sanne van der Heijden, Meike Coonen, Ruben Boelens, Maarten Spijker, Michiel van Reen

  Effecten van zeespiegelstijging op verzilting van grond- en oppervlaktewater in Nederland: resultaten van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging

  ...
 • Artikel
  2024 - 1 / Jan-Philip Witte, Jelmer Nijp, Paul Torfs, Gé van den Eertwegh

  Meteorologische droogte afgemeten aan beregeningsgiften

  ...
 • Artikel
  2024 - 1 / Marius Heinen, Martin Mulder

  Simulatie van wateropname in SWAP-WOFOST: van een empirische naar een mechanistische beschrijving

  ...
 • reactie-weerwoord
  2023 - 4 / Jan van Bakel, Perry de Louw, Judith Snepvangers

  Weerwoord op reactie van Wim J. de Lange op ‘In beeld brengen van bandbreedtes van hydrologische effecten op perceelniveau: casus Boetelerveld’

  ...
 • reactie-weerwoord
  2023 - 4 / Wim de Lange

  Reactie op artikel ‘In beeld brengen van bandbreedtes van hydrologische effecten op perceelniveau: casus Boetelerveld’ van Jan van Bakel, Perry de Louw en Judith Snepvangers

  ...
 • reactie-weerwoord
  2023 - 4 / Douwe Kamper, Victor Bense, Vincent Post, Frank Smits

  Weerwoord op reactie van Wim J. de Lange op ‘Het kwantificeren van verticale grondwaterstroming in de Horstermeerpolder met behulp van temperatuurmetingen

  ...