Stromingen is het vakblad voor hydrologen. Er wordt ruimte geboden aan wetenschappelijke artikelen, reacties, discussiebijdragen, congresverslagen, boekbesprekingen, vuistregels en proza. Stromingen wordt uitgegeven door de Nederlandse Hydrologische Vereniging.

Hieronder kunt u zoeken binnen alle artikelen zoals die in Stromingen gepubliceerd zijn. Leden die ingelogd zijn kunnen daarbij alle artikelen doorzoeken en raadplegen. Niet leden kunnen alle artikelen doorzoeken maar alleen de artikelen openen die ouder zijn dan 1 jaar.

 • verslag
  2022 - 2 / Vincent Post

  Verslag NHV-middagsymposium: De laatste inzichten over klimaatverandering in relatie tot hydrologie en waterbeheer

  ...
 • Artikel
  2022 - 2 / Ruben Imhoff, Claudia Brauer, Klaas-Jan van Heeringen, Hidde Leijnse, Albrecht Weerts, Remko Uijlenhoet

  CARROTS: een klimatologische correctie voor radarneerslag in een operationele setting

  ...
 • Artikel
  2022 - 2 / Alex Hockin, Martin Bloemendal, Niels Hartog

  Verspreiding van grondwaterverontreinigingen door open bodemenergiesystemen: Effecten van bronplaatsing en mogelijkheden voor mitigatie

  ...
 • Artikel
  2022 - 1 / Jacques Peerboom, Bart van den Hurk, Harold van Waveren

  WWL: ‘fit-for-purpose’ of niet? Wetenschappelijke Adviescommissie NHI/ NWM beoordeelt Waterwijzer Landbouw

  ...
 • reactie-weerwoord
  2022 - 1 / Jan van Bakel, Jacco Hoogewoud

  Weerwoord op reactie op “Landsdekkende vergelijking van de droogteschade en natschade volgens de HELP-tabel en de WWL-tabel”

  ...
 • reactie-weerwoord
  2022 - 1 / Mirjam Hack-ten Broeke, Martin Mulder

  Reactie op “Landsdekkende vergelijking van de droogteschade en natschade volgens de HELP-tabel en de WWL-tabel”

  ...
 • Artikel
  2022 - 1 / Martin Mulder, Wouter Meijninger, Joost Iwema, Mirjam Hack-ten Broeke

  Validatie Waterwijzer Landbouw met Groenmonitor en vergelijking met HELP

  ...
 • Artikel
  2022 - 1 / Jan van Bakel, Lodewijk Stuyt

  Gecontroleerde buisdrainage in regionale modellen: theorie, modellering en de kloof met de veldsituatie

  ...
 • Artikel
  2022 - 1 / Perry de Louw, Jan-Philip Witte, Gé van den Eertwegh, Ruud Bartholomeus, Janneke Pouwels, Joachim Hunink, A. Lourens

  Beter bestand tegen droogte: oplossingsrichtingen voor een hydrologisch goed functionerend grondwatersysteem in de zandgebieden van Nederland

  ...