Stromingen is het vakblad voor hydrologen. Er wordt ruimte geboden aan wetenschappelijke artikelen, reacties, discussiebijdragen, congresverslagen, boekbesprekingen, vuistregels en proza. Stromingen wordt uitgegeven door de Nederlandse Hydrologische Vereniging.

Hieronder kunt u zoeken binnen alle artikelen zoals die in Stromingen gepubliceerd zijn. Leden die ingelogd zijn kunnen daarbij alle artikelen doorzoeken en raadplegen. Niet leden kunnen alle artikelen doorzoeken maar alleen de artikelen openen die ouder zijn dan 1 jaar.

 • verslag
  2022 - 4 / Irene de Vries, Noortje Romeijn, Nienke Tempel, Simon van Meijeren

  Grasduinen in de oude Stromingen met Kees Maas

  ...
 • Artikel
  2022 - 4 / Jan Wesseling, Coen Ritsema

  Het gebruik van een bodemkundig classificatiesysteem in de bodemfysica en agro-hydrologie: een bron van onzekerheden

  ...
 • Essay
  2022 - 4 / Lieke Melsen, Frank van der Bolt, Yann Friocourt, Geerten Hengeveld, Brit van der Meijden, Janneke Remmers, Huub Scholten, Michelle Talsma, Albrecht Weerts, Carine Wesselius, Joost van der Zwet

  Is goed modelleren goed genoeg? Kwaliteitsborging in modelleerstudies

  ...
 • Artikel
  2022 - 4 / Cock Blom, Kees van der Werf

  Waterhuishouding in het Berkelgebied

  ...
 • Artikel
  2022 - 4 / Bernard Voortman, Joost Sleiderink, Dion van Deijl, Nyncke Hoekstra, Merijn van den Hout, Jop van der Wel, Nick van Eekeren, Gé van den Eertwegh

  Een generieke methode voor het berekenen van potentiële gewasverdamping op basis van gemeten gewaseigenschappen

  ...
 • reactie-weerwoord
  2022 - 3 / Jan van Bakel, Lodewijk Stuyt

  Weerwoord op de reactie van Hans Mankor, Annette van Schie, Harm de Jong, Niek Bosma en Klaas Kooistra op “Gecontroleerde buisdrainage in regionale modellen: theorie, modellering en de kloof met de veldsituatie”

  ...
 • reactie-weerwoord
  2022 - 3 / Hans Mankor, Annette van Schie, Harm de Jong, Niek Bosma, Klaas Kooistra

  Reactie op “Gecontroleerde buisdrainage in regionale modellen: theorie, modellering en de kloof met de veldsituatie”

  ...
 • verslag
  2022 - 3 / Jelle van Sijl, Michiel Pezij, Matthijs Bonte

  NHV-symposium en veldexcursie Baakse Beek

  ...
 • boekbespreking
  2022 - 3 / Hendrik Meuwese

  Boekbespreking “Analytical groundwater modeling” door Mark Bakker en Vincent Post

  ...