Stromingen is het vakblad voor hydrologen. Er wordt ruimte geboden aan wetenschappelijke artikelen, reacties, discussiebijdragen, congresverslagen, boekbesprekingen, vuistregels en proza. Stromingen wordt uitgegeven door de Nederlandse Hydrologische Vereniging.

Hieronder kunt u zoeken binnen alle artikelen zoals die in Stromingen gepubliceerd zijn. Leden die ingelogd zijn kunnen daarbij alle artikelen doorzoeken en raadplegen. Niet leden kunnen alle artikelen doorzoeken maar alleen de artikelen openen die ouder zijn dan 1 jaar.

 • reactie-weerwoord
  2021 - 1 / Martin Knotters, Paul Baggelaar, Eit van der Meulen

  In Press: Antwoord op “reactie op artikel: hoezo, significant?” van W. de Lange (o.i.d.)

  ...
 • reactie-weerwoord
  2021 - 1 / Wim de Lange

  In Press: Reactie op artikel: “Hoezo significant? Over het effect van een ingreep op de grondwaterstand” , door Martin Knotters, Paul Baggelaar, en Eit van de Meulen

  ...
 • Artikel
  2021 - 1 / Kees van Immerzeel

  In Press: Inventarisatie van kleine particuliere grondwateronttrekkingen door middel van web-scraping

  ...
 • Artikel
  2021 - 1 / Rinske Hutten, Gert van den Houten, Geert Prinsen

  In Press: overstromingsmodellering voor dijkring 48 met D-HYDRO 1D2D

  ...
 • Artikel
  2021 - 1 / Joost Stenfert, Joost Heijkers, Geerten Horn, Dorien Honingh, Mattijn van Hoek

  In Press: Foutenclassificatie van hydrologische verwachtingen met Machine Learning

  ...
 • Artikel
  2020 - 3 / Jasper Candel, Michelle Berg, Peter Paul Schollema, Linda van der Toorn, Rob Ruijtenberg

  Kort door de bocht – Geulpatronen van beken en de implicaties voor beekherstel

  ...
 • Essay
  2020 - 3 / Jan van Bakel

  Water in de landbouw, altijd te veel en te weinig?

  ...
 • Artikel
  2020 - 3 / Samuel Jonson Sutanto

  Een systeem voor droogtemonitoring en vroegtijdige droogtewaarschuwing in Europa en Nederland

  ...