Stromingen is het vakblad voor hydrologen. Er wordt ruimte geboden aan wetenschappelijke artikelen, reacties, discussiebijdragen, congresverslagen, boekbesprekingen, vuistregels en proza. Stromingen wordt uitgegeven door de Nederlandse Hydrologische Vereniging.

Hieronder kunt u zoeken binnen alle artikelen zoals die in Stromingen gepubliceerd zijn. Leden die ingelogd zijn kunnen daarbij alle artikelen doorzoeken en raadplegen. Niet leden kunnen alle artikelen doorzoeken maar alleen de artikelen openen die ouder zijn dan 1 jaar.

 • reactie-weerwoord
  2022 - 2 / Bas Worm, Jan van Bakel

  Weerwoord op de reactie van Gé van den Eertwegh en Flip Witte op ‘Het voorjaarsmoment: sleutel of achilleshiel in de aanpak van de droogte’

  ...
 • reactie-weerwoord
  2022 - 2 / Gé van den Eertwegh, Flip Witte

  Reactie op artikel: “Het voorjaarsmoment: sleutel of achilleshiel in de aanpak van de droogte?”

  ...
 • Artikel
  2022 - 2 / Esther Lucassen, Mark Jalink, Edu Dorland, Doesjka Ertsen, Ron Schipper

  De invloed van overstroming op de bodemchemie en vegetatie van broekbossen in beekdalen. Experimenteel onderzoek op een drietal bodem- en vegetatietypen

  ...
 • Artikel
  2022 - 2 / Martin Knotters, Paul Baggelaar, Eit van der Meulen, Dennis Walvoort

  Hoezo plausibel? Plausibiliteit in de hydrologie

  ...
 • Artikel
  2022 - 2 / Victor Bense, Titus Kruijssen, Martine van der Ploeg

  Grondwatertemperatuur op drift: een kans om hydrogeologische systemen door te lichten

  ...
 • Artikel
  2022 - 2 / Dion van Deijl, Sanneke van Asselen, Bernard Voortman, Gilles Erkens, Gé van den Eertwegh

  Verticale beweging van de veenbodem: meettechnieken en ervaringen te Zegveld

  ...
 • verslag
  2022 - 2 / Vincent Post

  Verslag NHV-middagsymposium: De laatste inzichten over klimaatverandering in relatie tot hydrologie en waterbeheer

  ...
 • Artikel
  2022 - 2 / Ruben Imhoff, Claudia Brauer, Klaas-Jan van Heeringen, Hidde Leijnse, Albrecht Weerts, Remko Uijlenhoet

  CARROTS: een klimatologische correctie voor radarneerslag in een operationele setting

  ...
 • Artikel
  2022 - 2 / Alex Hockin, Martin Bloemendal, Niels Hartog

  Verspreiding van grondwaterverontreinigingen door open bodemenergiesystemen: Effecten van bronplaatsing en mogelijkheden voor mitigatie

  ...