Stromingen is het vakblad voor hydrologen. Er wordt ruimte geboden aan wetenschappelijke artikelen, reacties, discussiebijdragen, congresverslagen, boekbesprekingen, vuistregels en proza. Stromingen wordt uitgegeven door de Nederlandse Hydrologische Vereniging.

Hieronder kunt u zoeken binnen alle artikelen zoals die in Stromingen gepubliceerd zijn. Leden die ingelogd zijn kunnen daarbij alle artikelen doorzoeken en raadplegen. Niet leden kunnen alle artikelen doorzoeken maar alleen de artikelen openen die ouder zijn dan 1 jaar.

 • verslag
  2023 - 2 / Hendrik Meuwese, Simon van Meijeren, Matthijs Bonte

  Verslag van het lentesymposium ‘1 + 1 = 3 in de hydrologie: over citizen science en open source’ en de uitreiking van de Kees Maasprijs 2020-2022

  ...
 • Artikel
  2023 - 2 / Jan van Bakel, Perry de Louw, Judith Snepvangers

  In beeld brengen van bandbreedtes van hydrologische effecten op perceelniveau: casus Boetelerveld

  ...
 • Artikel
  2023 - 2 / Michiel Pezij, Dorien Honingh, Durk Klopstra, Wilbert Berendrecht, Marco Arts, Ysbrand Graafsma, Robert Duzijn

  Quick scan droogte IJsselvallei

  ...
 • Artikel
  2023 - 2 / Klaas Metselaar

  De curve-number vergelijking afgeleid uit een ogenblikkelijke eenheidsafvoergolf

  ...
 • Artikel
  2023 - 2 / Jan van Bakel, Jacco Hoogewoud

  Validatie van de opbrengstdepressies door vochttekort en wateroverlast volgens de HELP-tabel en de WWL-tabel met opbrengstgegevens van grasland op melkveebedrijven

  ...
 • Artikel
  2023 - 2 / Matthijs Bonte, Vincent Post, Koen Zuurbier, Eric de Vos

  Het IJsselmeer: een voorspelbare bron voor drinkwaterproductie?

  ...
 • Artikel
  2023 - 2 / Joana Vieira da Silva, Carolien Wegman, Dorien Honingh, Bas Roels, Alphons van Winden, Cees Oerlemans, Paula Lambregts, Ron Bruijns

  Natuurlijke inrichting rivierengebied

  ...