Stromingen is het vakblad voor hydrologen. Er wordt ruimte geboden aan wetenschappelijke artikelen, reacties, discussiebijdragen, congresverslagen, boekbesprekingen, vuistregels en proza. Stromingen wordt uitgegeven door de Nederlandse Hydrologische Vereniging.

Hieronder kunt u zoeken binnen alle artikelen zoals die in Stromingen gepubliceerd zijn. Leden die ingelogd zijn kunnen daarbij alle artikelen doorzoeken en raadplegen. Niet leden kunnen alle artikelen doorzoeken maar alleen de artikelen openen die ouder zijn dan 1 jaar.

 • reactie-weerwoord
  2023 - 4 / Jan van Bakel, Perry de Louw, Judith Snepvangers

  Weerwoord op reactie van Wim J. de Lange op ‘In beeld brengen van bandbreedtes van hydrologische effecten op perceelniveau: casus Boetelerveld’

  ...
 • reactie-weerwoord
  2023 - 4 / Wim de Lange

  Reactie op artikel ‘In beeld brengen van bandbreedtes van hydrologische effecten op perceelniveau: casus Boetelerveld’ van Jan van Bakel, Perry de Louw en Judith Snepvangers

  ...
 • reactie-weerwoord
  2023 - 4 / Douwe Kamper, Victor Bense, Vincent Post, Frank Smits

  Weerwoord op reactie van Wim J. de Lange op ‘Het kwantificeren van verticale grondwaterstroming in de Horstermeerpolder met behulp van temperatuurmetingen

  ...
 • reactie-weerwoord
  2023 - 4 / Wim de Lange

  Reactie op artikel ‘Het kwantificeren van verticale grondwaterstroming in de Horstermeerpolder met behulp van temperatuurmetingen’ van Douwe Kamper, Victor Bense, Vincent Post en Frank Smits

  ...
 • verslag
  2023 - 4 / Michelle Talsma, Ruud Bartholomeus, Koen Reef, Christa Groshart, Sebastiaan Schep, Marjolein van Eerd, Matthijs Bonte

  Verslag van het symposium ‘Hoe verbinden we waterkwaliteit, ecologie en hydrologie om de doelen uit de Kaderrichtlijn Water en Grondwaterrichtlijn te halen?’

  ...
 • Artikel
  2023 - 4 / Jasper van Lieshout, Alexander Hoff

  Datagedreven waterveiligheid: een vergelijking van schadebepalingsinstrumenten

  ...
 • Artikel
  2023 - 4 / Dion van Deijl, Bernard Voortman, Joost Sleiderink, Nyncke Hoekstra, Merijn van den Hout, Jop van der Wel, Nick van Eekeren, Gé van den Eertwegh

  Verdamping en gewasontwikkeling onder droge omstandigheden: modelberekeningen van de werkelijke transpiratie van een aantal landbouwgewassen

  ...
 • Artikel
  2023 - 4 / Wilco Terink, Dion van Deijl, Gé van den Eertwegh

  Waterhuishoudkundige maatregelen en teeltkeuzes voor droogte-adaptatie: een casestudie voor het stroomgebied Reusel Bovenstroom

  ...