• Artikel
  2022 - 2 / Ruben Imhoff, Claudia Brauer, Klaas-Jan van Heeringen, Hidde Leijnse, Albrecht Weerts, Remko Uijlenhoet

  CARROTS: een klimatologische correctie voor radarneerslag in een operationele setting

  ...
 • Artikel
  2022 - 2 / Alex Hockin, Martin Bloemendal, Niels Hartog

  Verspreiding van grondwaterverontreinigingen door open bodemenergiesystemen: Effecten van bronplaatsing en mogelijkheden voor mitigatie

  ...
 • Artikel
  2022 - 1 / Jacques Peerboom, Bart van den Hurk, Harold van Waveren

  WWL: ‘fit-for-purpose’ of niet? Wetenschappelijke Adviescommissie NHI/ NWM beoordeelt Waterwijzer Landbouw

  ...
 • Artikel
  2022 - 1 / Martin Mulder, Wouter Meijninger, Joost Iwema, Mirjam Hack-ten Broeke

  Validatie Waterwijzer Landbouw met Groenmonitor en vergelijking met HELP

  ...
 • Artikel
  2022 - 1 / Jan van Bakel, Lodewijk Stuyt

  Gecontroleerde buisdrainage in regionale modellen: theorie, modellering en de kloof met de veldsituatie

  ...
 • Artikel
  2022 - 1 / Perry de Louw, Jan-Philip Witte, Gé van den Eertwegh, Ruud Bartholomeus, Janneke Pouwels, Joachim Hunink, A. Lourens

  Beter bestand tegen droogte: oplossingsrichtingen voor een hydrologisch goed functionerend grondwatersysteem in de zandgebieden van Nederland

  ...
 • Artikel
  2022 - 1 / Marjolein van Huijgevoort, Esther Brakkee, Janine de Wit, Dion van Deijl, Gé van den Eertwegh, Ruud Bartholomeus

  Uniform inzicht in droogte met behulp van indices

  ...
 • Artikel
  2022 - 1 / Henk Kooi, Jan Hummelman, Jelle Buma, Bram Hoogendoorn, Patrick Kiden

  Bruikbaarheid van doorlatendheidsbepalingen uit historische put- en pompproeven voor REGIS II

  ...
 • Artikel
  2021 - 2 / Floris Verhagen, Lisette Avis

  Lessen uit lange grondwaterreeksen

  ...