• Artikel
  2022 - 4 / Jan Wesseling, Coen Ritsema

  Het gebruik van een bodemkundig classificatiesysteem in de bodemfysica en agro-hydrologie: een bron van onzekerheden

  ...
 • Artikel
  2022 - 4 / Cock Blom, Kees van der Werf

  Waterhuishouding in het Berkelgebied

  ...
 • Artikel
  2022 - 4 / Bernard Voortman, Joost Sleiderink, Dion van Deijl, Nyncke Hoekstra, Merijn van den Hout, Jop van der Wel, Nick van Eekeren, Gé van den Eertwegh

  Een generieke methode voor het berekenen van potentiële gewasverdamping op basis van gemeten gewaseigenschappen

  ...
 • Artikel
  2022 - 3 / Siebe Bosch, Elena Uibel, Niels Versluis

  Modelleren van complexe kunstwerksturing: een casus uit de praktijk van Waterschap Hunze en Aa’s

  ...
 • Artikel
  2022 - 3 / Martin Knotters, Dennis Walvoort, Paul Gerritsen

  Kartering van grondwaterspiegeldiepten in de polders en wetlands van Friesland

  ...
 • Artikel
  2022 - 2 / Esther Lucassen, Mark Jalink, Edu Dorland, Doesjka Ertsen, Ron Schipper

  De invloed van overstroming op de bodemchemie en vegetatie van broekbossen in beekdalen. Experimenteel onderzoek op een drietal bodem- en vegetatietypen

  ...
 • Artikel
  2022 - 2 / Martin Knotters, Paul Baggelaar, Eit van der Meulen, Dennis Walvoort

  Hoezo plausibel? Plausibiliteit in de hydrologie

  ...
 • Artikel
  2022 - 2 / Victor Bense, Titus Kruijssen, Martine van der Ploeg

  Grondwatertemperatuur op drift: een kans om hydrogeologische systemen door te lichten

  ...
 • Artikel
  2022 - 2 / Dion van Deijl, Sanneke van Asselen, Bernard Voortman, Gilles Erkens, Gé van den Eertwegh

  Verticale beweging van de veenbodem: meettechnieken en ervaringen te Zegveld

  ...
 • Artikel
  2022 - 2 / Ruben Imhoff, Claudia Brauer, Klaas-Jan van Heeringen, Hidde Leijnse, Albrecht Weerts, Remko Uijlenhoet

  CARROTS: een klimatologische correctie voor radarneerslag in een operationele setting

  ...