• Artikel
  2021 - 1 / Kees van Immerzeel

  In Press: Inventarisatie van kleine particuliere grondwateronttrekkingen door middel van web-scraping

  ...
 • Artikel
  2021 - 1 / Rinske Hutten, Gert van den Houten, Geert Prinsen

  In Press: overstromingsmodellering voor dijkring 48 met D-HYDRO 1D2D

  ...
 • Artikel
  2021 - 1 / Joost Stenfert, Joost Heijkers, Geerten Horn, Dorien Honingh, Mattijn van Hoek

  In Press: Foutenclassificatie van hydrologische verwachtingen met Machine Learning

  ...
 • Artikel
  2020 - 3 / Jasper Candel, Michelle Berg, Peter Paul Schollema, Linda van der Toorn, Rob Ruijtenberg

  Kort door de bocht – Geulpatronen van beken en de implicaties voor beekherstel

  ...
 • Artikel
  2020 - 3 / Samuel Jonson Sutanto

  Een systeem voor droogtemonitoring en vroegtijdige droogtewaarschuwing in Europa en Nederland

  ...
 • Artikel
  2020 - 3 / Martin Knotters, Paul Baggelaar, Eit van der Meulen

  Hoezo significant? Over het effect van een ingreep op de grondwaterstand.

  ...
 • Artikel
  2020 - 3 / Ruben Imhoff, Willem van Verseveld, Bart van Osnabrugge, Albrecht Weerts

  Ruimtelijk schaalbare hydrologische modelparameters uit open-source omgevingsdata: een voorbeeld voor de Rijn

  ...
 • Artikel
  2020 - 2 / Marijn Poortvliet, Martin Knotters, Joël Verstoep, Jiska van Wijk, Petra Bergsma

  Communicatie van statistische informatie over onzekerheid bij de beheersing van risico’s van wateroverlast

  ...
 • Artikel
  2020 - 2 / Dorien Honingh, Ruud Hurkmans, Susanne Groot

  De toepasbaarheid van ECMWF-seizoensverwachtingen voor het voorspellen van grondwaterstanden

  ...
 • Artikel
  2020 - 2 / Pytrik Graafstra, Maaike Klein Overmeen, Kees de Jong

  Inzicht in risico’s van extreme droogte op bebouwing in de gemeente Lingewaard

  ...