• Artikel
  2021 - 2 / Eoin Burke, Gert van den Houten, Albrecht Weerts, Bart van Osnabrugge

  In Press: Moderne data-assimilatie in operationele hoogwaterverwachtingssytemen

  ...
 • Artikel
  2021 - 2 / Bas Altena, Andreas Kääb

  In Press: Verplaatsing van rivierijs gemeten vanuit de ruimte

  ...
 • Artikel
  2021 - 1 / Kees van Immerzeel

  Inventarisatie van kleine particuliere grondwateronttrekkingen door middel van web-scraping

  ...
 • Artikel
  2021 - 1 / Rinske Hutten, Gert van den Houten, Geert Prinsen

  overstromingsmodellering voor dijkring 48 met D-HYDRO 1D2D

  ...
 • Artikel
  2021 - 1 / Joost Stenfert, Joost Heijkers, Geerten Horn, Dorien Honingh, Mattijn van Hoek

  Foutenclassificatie van hydrologische verwachtingen met Machine Learning

  ...
 • Artikel
  2020 - 3 / Jasper Candel, Michelle Berg, Peter Paul Schollema, Linda van der Toorn, Rob Ruijtenberg

  Kort door de bocht – Geulpatronen van beken en de implicaties voor beekherstel

  ...
 • Artikel
  2020 - 3 / Samuel Jonson Sutanto

  Een systeem voor droogtemonitoring en vroegtijdige droogtewaarschuwing in Europa en Nederland

  ...
 • Artikel
  2020 - 3 / Martin Knotters, Paul Baggelaar, Eit van der Meulen

  Hoezo significant? Over het effect van een ingreep op de grondwaterstand.

  ...
 • Artikel
  2020 - 3 / Ruben Imhoff, Willem van Verseveld, Bart van Osnabrugge, Albrecht Weerts

  Ruimtelijk schaalbare hydrologische modelparameters uit open-source omgevingsdata: een voorbeeld voor de Rijn

  ...
 • Artikel
  2020 - 2 / Marijn Poortvliet, Martin Knotters, Joël Verstoep, Jiska van Wijk, Petra Bergsma

  Communicatie van statistische informatie over onzekerheid bij de beheersing van risico’s van wateroverlast

  ...