• Artikel
  2023 - 3 / Douwe Kamper, Victor Bense, Vincent Post, Frank Smits

  Het kwantificeren van verticale grondwaterstroming in de Horstermeerpolder met behulp van temperatuurmetingen

  ...
 • Artikel
  2023 - 3 / Jan van Bakel, Erik Querner

  Modellering van beregening van landbouwgewassen: casus Drentsche Aa

  ...
 • Artikel
  2023 - 3 / Kees van Immerzeel

  Analytische functies voor de toepassing van de HELP-tabel

  ...
 • Artikel
  2023 - 3 / Harry Boukes

  Hoe men vroeger vooruitkeek Rapport Commissie Drinkwatervoorziening Westen des Lands – 1940

  ...
 • Artikel
  2023 - 3 / Jos van Dam, Wim de Lange

  Het invloedsgebied van grondwateronttrekkingen voor droogteschade

  ...
 • Artikel
  2023 - 2 / Jan van Bakel, Perry de Louw, Judith Snepvangers

  In beeld brengen van bandbreedtes van hydrologische effecten op perceelniveau: casus Boetelerveld

  ...
 • Artikel
  2023 - 2 / Michiel Pezij, Dorien Honingh, Durk Klopstra, Wilbert Berendrecht, Marco Arts, Ysbrand Graafsma, Robert Duzijn

  Quick scan droogte IJsselvallei

  ...
 • Artikel
  2023 - 2 / Klaas Metselaar

  De curve-number vergelijking afgeleid uit een ogenblikkelijke eenheidsafvoergolf

  ...
 • Artikel
  2023 - 2 / Jan van Bakel, Jacco Hoogewoud

  Validatie van de opbrengstdepressies door vochttekort en wateroverlast volgens de HELP-tabel en de WWL-tabel met opbrengstgegevens van grasland op melkveebedrijven

  ...
 • Artikel
  2023 - 2 / Matthijs Bonte, Vincent Post, Koen Zuurbier, Eric de Vos

  Het IJsselmeer: een voorspelbare bron voor drinkwaterproductie?

  ...