• Artikel
  2023 - 4 / Jasper van Lieshout, Alexander Hoff

  Datagedreven waterveiligheid: een vergelijking van schadebepalingsinstrumenten

  ...
 • Artikel
  2023 - 4 / Dion van Deijl, Bernard Voortman, Joost Sleiderink, Nyncke Hoekstra, Merijn van den Hout, Jop van der Wel, Nick van Eekeren, Gé van den Eertwegh

  Verdamping en gewasontwikkeling onder droge omstandigheden: modelberekeningen van de werkelijke transpiratie van een aantal landbouwgewassen

  ...
 • Artikel
  2023 - 4 / Wilco Terink, Dion van Deijl, Gé van den Eertwegh

  Waterhuishoudkundige maatregelen en teeltkeuzes voor droogte-adaptatie: een casestudie voor het stroomgebied Reusel Bovenstroom

  ...
 • Artikel
  2023 - 3 / Douwe Kamper, Victor Bense, Vincent Post, Frank Smits

  Het kwantificeren van verticale grondwaterstroming in de Horstermeerpolder met behulp van temperatuurmetingen

  ...
 • Artikel
  2023 - 3 / Jan van Bakel, Erik Querner

  Modellering van beregening van landbouwgewassen: casus Drentsche Aa

  ...
 • Artikel
  2023 - 3 / Kees van Immerzeel

  Analytische functies voor de toepassing van de HELP-tabel

  ...
 • Artikel
  2023 - 3 / Harry Boukes

  Hoe men vroeger vooruitkeek Rapport Commissie Drinkwatervoorziening Westen des Lands – 1940

  ...
 • Artikel
  2023 - 3 / Jos van Dam, Wim de Lange

  Het invloedsgebied van grondwateronttrekkingen voor droogteschade

  ...
 • Artikel
  2023 - 2 / Jan van Bakel, Perry de Louw, Judith Snepvangers

  In beeld brengen van bandbreedtes van hydrologische effecten op perceelniveau: casus Boetelerveld

  ...
 • Artikel
  2023 - 2 / Michiel Pezij, Dorien Honingh, Durk Klopstra, Wilbert Berendrecht, Marco Arts, Ysbrand Graafsma, Robert Duzijn

  Quick scan droogte IJsselvallei

  ...