Voor de kwantificering van de veranderingen in droogte- en natschade als gevolg van veranderingen in het grondwaterstandsverloop is het gangbaar het meest actuele instrument te gebruiken, de Waterwijzer Landbouw (WWL). De basis van de WWL wordt gevormd door de WWL-tabel. Een recent uitgevoerde validatie (Van Bakel e.a., 2023) met in de praktijk waargenomen opbrengsten van grasland op melkveebedrijven toont aan dat de WWL-tabel slechter presteert dan de HELP-tabel uit 1987. Dat kan aanleiding zijn om de resultaten die worden verkregen met beide tabellen te vergelijken. De HELP-tabel uit 1987 bevat echter een beperkt aantal GHG/GLG-combinaties waarvoor de schades zijn opgenomen. In dit artikel worden analytische functies gepresenteerd die de getabelleerde waarden benaderen. Deze functies vergemakkelijken de vlakdekkende bepaling van het effect van grondwaterstandsveranderingen op de droogte- en natschade volgens de HELP-tabel.