Opzeggen lidmaatschap

Uw lidmaatschap kunt u opzeggen door middel van het contactformulier. Feedback en toelichting over de reden van opzegging stellen we op prijs.

Uw lidmaatschap zal dan worden beëindigd met ingang van het einde van het lopende kalenderjaar.
Zie daarvoor ook de statuten voorwaarden voor opzeggen. U krijgt na verwerking een bevestiging van opzegging via e-mail.

©2024 De Nederlandse Hydrologische Vereniging (NHV)