Eén van de grootste posten in de waterbalans van percelen is verdamping. Om een goed beeld te krijgen van de wateropname van gewassen en het watergebruik in de landbouw zijn verdampingscijfers onmisbaar. Door de opkomst van nieuwe, meer droogteresistente gewassen en door de hoge kosten van verdampingsmetingen, zijn verdampingscijfers niet altijd voorhanden. We hebben in Stromingen 2022 (28), nr. 4 een middenweg beschreven tussen meten en modelleren om de potentiële verdamping van verschillende gewassen te kunnen bepalen. Deze methode is in dit artikel aangevuld met hydrologische modelberekeningen om de werkelijke verdamping af te leiden. Deze werkwijze is een alternatief voor het direct meten van verdamping en vervult daarmee een grote behoefte om betrouwbare verdampingscijfers te genereren. Dit gebeurt op basis van modelberekeningen en veldmetingen aan gewas, bodem, hydrologie.