Nederland staat voor een grote opgave om bij een veranderend klimaat het beschermingsniveau voor waterveiligheid op peil te houden. Een kwantitatieve afweging van kosten en baten van maatregelen is noodzakelijk om oplossingen doelmatig én haalbaar te maken. Het bepalen van schades door inundatie is een belangrijk onderdeel hiervan. Hiervoor bestaan twee instrumenten: De WaterSchadeSchatter (WSS) en de Schade- en Slachtoffer Module (SSM). Beide instrumenten zijn vergeleken, waarbij duidelijke verschillen naar voren kwamen.