• reactie-weerwoord
  2023 - 4 / Jan van Bakel, Perry de Louw, Judith Snepvangers

  Weerwoord op reactie van Wim J. de Lange op ‘In beeld brengen van bandbreedtes van hydrologische effecten op perceelniveau: casus Boetelerveld’

  ...
 • reactie-weerwoord
  2023 - 4 / Wim de Lange

  Reactie op artikel ‘In beeld brengen van bandbreedtes van hydrologische effecten op perceelniveau: casus Boetelerveld’ van Jan van Bakel, Perry de Louw en Judith Snepvangers

  ...
 • reactie-weerwoord
  2023 - 4 / Douwe Kamper, Victor Bense, Vincent Post, Frank Smits

  Weerwoord op reactie van Wim J. de Lange op ‘Het kwantificeren van verticale grondwaterstroming in de Horstermeerpolder met behulp van temperatuurmetingen

  ...
 • reactie-weerwoord
  2023 - 4 / Wim de Lange

  Reactie op artikel ‘Het kwantificeren van verticale grondwaterstroming in de Horstermeerpolder met behulp van temperatuurmetingen’ van Douwe Kamper, Victor Bense, Vincent Post en Frank Smits

  ...
 • reactie-weerwoord
  2023 - 3 / Jan van Bakel, Jacco Hoogewoud

  Weerwoord op reactie van Ruud Bartholomeus en Martin Mulder op ‘Validatie van de opbrengstdepressies door vochttekort en wateroverlast volgens de HELP-tabel en de WWL-tabel met opbrengstgegevens van grasland op melkveebedrijven’

  ...
 • reactie-weerwoord
  2023 - 3 / Ruud Bartholomeus, Martin Mulder

  Reactie op ‘Validatie van de opbrengstdepressies door vochttekort en wateroverlast volgens de HELP-tabel en de WWL-tabel met opbrengstgegevens van grasland op melkveebedrijven’ Van Bakel en Hoogewoud (2023)

  ...
 • reactie-weerwoord
  2022 - 3 / Jan van Bakel, Lodewijk Stuyt

  Weerwoord op de reactie van Hans Mankor, Annette van Schie, Harm de Jong, Niek Bosma en Klaas Kooistra op “Gecontroleerde buisdrainage in regionale modellen: theorie, modellering en de kloof met de veldsituatie”

  ...
 • reactie-weerwoord
  2022 - 3 / Hans Mankor, Annette van Schie, Harm de Jong, Niek Bosma, Klaas Kooistra

  Reactie op “Gecontroleerde buisdrainage in regionale modellen: theorie, modellering en de kloof met de veldsituatie”

  ...