Wij willen graag reageren op de reactie van Ruud Bartholomeus en Martin Mulder op ons artikel ‘Validatie van de opbrengstdepressies door vochttekort en wateroverlast
volgens de HELP-tabel en de WWL-tabel met opbrengstgegevens van grasland op melkveebedrijven (Van Bakel en Hoogewoud, 2023)’.