In het artikel ‘Validatie van de opbrengstdepressies door vochttekort en wateroverlast volgens de HELP-tabel en de WWL-tabel met opbrengstgegevens van grasland op melkveebedrijven’ door Van Bakel & Hoogewoud (2023) (hierna VBH) worden reducties in gewasopbrengst afgeleid van gegevens uit de BIN-database en vervolgens vergeleken met berekende opbrengstreducties bepaald met de HELP-tabellen en de tabellenfunctie van Waterwijzer Landbouw (hierna WWL-tabel). Om opbrengstdepressies te berekenen met behulp van de BIN-database is het noodzakelijk om zowel een inschatting te maken van de in de praktijk maximaal haalbare (‘potentiële’) opbrengst om zo tot een opbrengstreductie te komen, alsmede om een onderscheid te maken tussen de oorzaak van de reductie (droogte- of natschade). Keuzes hierin werken door in de resultaten, die we hier graag beknopt bespreken.