Wij zijn blij met de reactie van Hans Mankor c.s. op ons artikel over gecontroleerde buisdrainage. Het geeft aan dat de door ons gesignaleerde problemen daadwerkelijk in de praktijk van de onderwaterdrainage in veenweidegebieden spelen. Echter, wij hebben op diverse onderdelen een andere opvatting.