Reactie op artikel ‘Het kwantificeren van verticale grondwaterstroming in de Horstermeerpolder met behulp van temperatuurmetingen’ van Douwe Kamper, Victor Bense, Vincent Post en Frank Smits