Deze activiteit is al geweest. Hier kunt u zich niet meer voor inschrijven.
Ledenprijs: 10 Niet ledenprijs:

De NHV-werkgroep Tijdreeksanalyse organiseert op donderdagmiddag 22 november a.s. weer een discussiemiddag, ditmaal met het thema “Beoordelen van tijdreeksmodellen, beslissen met tijdreeksmodellen”. Een terugkerende vraag blijft immers hoe goed een tijdreeksmodel in de praktijk nu is: is het model goed genoeg om er een beslissing mee te onderbouwen? Zo’n beslissing kan bijvoorbeeld zijn: schade uitkeren, ja of nee? Aan de ene kant zijn er formele raamwerken om met statische toetsen beslissingen te onderbouwen, aan de andere kant is er een heel scala van meer ‘pragmatische’ benaderingen. Maar staan deze wel zo tegen over elkaar? Of zijn die formele toetsen ook in de praktijk toepasbaar? Hoe voer je dat dan netjes uit en welke vragen moeten daarvoor worden gesteld? En hoe valt er nog praktisch te toetsen als er vele tijdreeksen beoordeeld moeten worden? Welke informatie wordt er dan zichtbaar op die schaal en hoe zeker worden we daardoor van onze zaak? Martin Knotters van de WUR gaat de uitdaging aan ons enthousiast te maken voor het toepassen van statistische toetsen bij het onderbouwen van beslissingen. Aris Lourens van TNO vertelt over een landelijke toepassing van tijdreeksanalyse, beoordeling van tienduizenden meetreeksen en over de informatie die dit geeft.

We willen elkaar met deze discussiemiddag inspireren en horen graag vragen en ervaringen vanuit de praktijk. Zowel gevorderden, beginners als anderen met interesse in dit thema zijn dan ook welkom.

Tijdens de middag worden er weer twee presentaties gegeven, gevolgd door discussie:

  • Toetsen en beslissen met tijdreeksmodellen
    Martin Knotters, Universiteit Wageningen, Paul Baggelaar (Icastat), Eit van der Meulen (AMO)
    Een praktisch verhaal over toetsen, toegespitst op beslissingen die genomen moeten worden op basis van de uitkomsten van tijdreeksmodellering. Is het effect van een ingreep op de grondwaterstand, dat we met tijdreeksmodellering proberen aan te tonen, wel significant? En hebben de boeren daarom nu recht op schade-uitkering? Vaak levert onze software wel een standaarddeviatie. We gaan dan na of een parameter significant van nul verschilt en concluderen dat een ingreep wel of geen effect heeft gehad. Eigenlijk ben je dan aan het toetsen, maar gaat dat wel goed? Hoe zit het met die p-waarde en die 0.05? Wat is je nul- en alternatieve hypothese? En wat is de kans op een foutje, i.e. onterecht wel of niet schade uitkeren?
  • ‘Groot is mooi en veel is lekker’, grootschalige toepassing van tijdreeksanalyse
    Aris Lourens, TNO
    De nieuwe TNO-tool voor tijdreeksanalyse is inmiddels een jaar online en is landelijk toegepast op tienduizenden grondwaterstandstijdreeksen. Al die tijdreeksmodellen zijn automatisch doorgerekend en beoordeeld. Dit vraagt om een robuuste beoordelingsmethode. Hoe is dit aangepakt, wat gaat er goed en wat gaat er mis? Welke criteria worden hierbij gebruikt? Zijn de resultaten plausibel? De grote hoeveelheid modellen biedt ook nieuwe mogelijkheden. Wat kunnen we bijvoorbeeld halen uit de landelijke beelden van de modelparameters en afgeleide parameters? Welke relaties zien we hierin en wat zouden we wellicht nog meer kunnen vinden?