Ledenprijs: Niet ledenprijs:

Op 5 oktober organiseren de deelnemende partners binnen het NHI een feestelijke (live) bijeenkomst rond de oplevering van het NHI. Aanmelden kan via: https://www.stowa.nl/agenda/feestelijke-oplevering-nederlands-hydrologisch-instrumentarium-nhi

De afgelopen jaren hebben waterschappen, provincies, waterleidingbedrijven en I&W/RWS gewerkt aan de totstandkoming van het NHI. Het NHI is een gereedschapskist dat bestaat uit data, tools en software waarmee elke organisatie hydrologische modellen kan maken. Tegenwoordig zijn veel regionale modellen gebaseerd op het NHI. Ook is het een belangrijk fundament van het Nationaal Water Model voor het maken van berekeningen van de Nederlandse waterhuishouding en de kwaliteit van ons water. Op 5 oktober markeren wij het einde van de investeringsperiode en gaan we over op het beheer en onderhoud en verdere doorontwikkeling van het NHI.

Het ochtendgedeelte heeft een bestuurlijk karakter waarbij de Deltacommissaris de vernieuwde NHI-website lanceert. Daarnaast ondertekenen de bestuurlijke vertegenwoordigers van de NHI-partners een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor het beheer en onderhoud van het instrumentarium. De middag heeft een inhoudelijk karakter waarbij we terugkijken wat we met zijn allen de afgelopen 5 jaar bereikt hebben en wat de komende jaren op het programma staat. U kunt zich aanmelden voor de ochtend, de middag of de gehele dag.