Deze activiteit is al geweest. Hier kunt u zich niet meer voor inschrijven.
Ledenprijs: 10 Niet ledenprijs: 20
Foto: Deltaprogramma RWS

Foto: Deltaprogramma RWS

Wereldwijd is water op veel plaatsen brak tot zout. In een natuurlijk kustlandschap is er in elke riviermonding en in de ondergrond een geleidelijke overgang van zoet water naar zout water. Door drainage, bodemdaling en zeespiegelstijging staat de voorraad zoetwater ook in Nederland onder druk. De deltabeslissing Zoetwater en het Deltaplan Zoetwater dragen eraan bij dat Nederland ook in de toekomst over voldoende zoetwater beschikt, voor een aantrekkelijke leefomgeving en een sterke economische positie.
Verspreid over laag Nederland worden maatregelen getest voor zuinig gebruik, vasthouden, bergen en aanvoeren van zoetwater. Maar hoe groot is het probleem nu echt? En zijn de voorgestelde oplossingen effectief en kosteneffici├źnt? Hoe kunnen we opschaling realiseren? Op dinsdag 12 november gaan we daarover graag met jullie in gesprek bij RH-DHV in Amersfoort. Meld je nu aan op www.nhv.nu!

programma

De presentaties van de najaarsbijeenkomst zijn als zip-file te downloaden via deze link: presentaties Najaarsbijeenkomst ZoetZout.