Deze activiteit is al geweest. Hier kunt u zich niet meer voor inschrijven.
Ledenprijs: Niet ledenprijs:

Sensoren en big data in de hydrologie: complex of grote kans!?

De technologische ontwikkelingen gaan snel. Sensoring, internet of things, artificial intelligence, (big) data science, machine learning en cloud computing worden steeds vaker genoemd in relatie tot waterbeheer.

Maar wat betekenen deze ontwikkelingen precies voor hydrologen en de Nederlandse watersector? De mogelijkheden lijken oneindig, maar wat is haalbaar en hoe kunnen deze “emerging technologies” (ET) precies worden ingezet? En, op welke manier kunnen deze technieken het waterbeheer verbeteren?

Aan de hand van presentaties, posters en workshops word je op het NHV-voorjaarssymposium op de hoogte gebracht van een aantal ET op het gebied van waterkwaliteit en waterkwantiteit van zowel grond- als oppervlaktewater die momenteel al worden toegepast of verkend. Ook zullen experts uit andere vakgebieden iets vertellen over hoe zij ET toepassen. Naast de inhoudelijke meerwaarde van ET wordt aandacht besteed aan de meer praktische ervaringen: welke inspanningen, investeringen, verdienmodellen en nieuwe samenwerkingsverbanden brengen de ET met zich mee?

Tijdens het symposium is ook ruimte voor discussie. Bijvoorbeeld: wat betekenen ET voor de bestaande systeemkennis, meet- en monitoringsystemen en hydrologische modellen? Nemen de “Googles” het over van de ingenieursbureaus en kennisinstellingen, of gaat het eerder om een verbetering van wat er al is? Wat is de impact van de technologische veranderingen op de Nederlandse watersector de komende 10 tot 20 jaar?

De dag wordt gehouden in De Observant, gelegen in het centrum van Amersfoort, op loopafstand van het station. De kosten voor aanmelding zijn EUR 60,- voor leden / EUR 95,- voor niet-leden en zijn inclusief lunch en borrel. Wil je ook gebruik maken van de ledenkorting? Meld je dan eerst aan als lid, en krijg voortaan ook ons vakblad Stromingen toegestuurd.

Wil je een poster laten zien in de postersessies? Laat het weten via: secretaris@nhv.nu