Deze activiteit is al geweest. Hier kunt u zich niet meer voor inschrijven.
Ledenprijs: 0 Niet ledenprijs: 0

Kijk hier het webinar terug. Er zijn door de sprekers verschillende rapportages beschikbaar gesteld:

Eindrapportage anisotropieonderzoek

Anisotropie in doorlatendheid

Anisotropieonderzoek in gebieden met andere afzettingen

KVK Piping deelproject 014 Anisotropie

Analyse vergelijking doorlatendheidsmetingen en HPT sonderingen

Op 20 mei organiseren we de derde NHV-webinar over actuele thema’s en ontwikkelingen in de hydrologie. Een middag vol nieuwe inzichten, interessante discussies en informele netwerkmogelijkheden. Twee bevlogen sprekers belichten de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van sonderingen, afzettingsprocessen en parametrisaties. Daarbij zullen in ieder geval ook de HPT-sondering, mini-pompproeven en de waarde ervan voor theorie en praktijk aan de orde komen.

Sprekers: Marc Hijma (Deltares) en Nick Stoop (FUGRO)

De sprekers zijn te benaderen via marc.hijma@deltares.nl en n.stoop@fugro.nl

Het doel? Op informele wijze de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van hydrologie met elkaar delen en bespreken.


Gedetailleerd onderzoek schematisatie op basis van een HPT-MPT sondering  Bron: FUGRO