Deze activiteit is al geweest. Hier kunt u zich niet meer voor inschrijven.
Ledenprijs: 0 Niet ledenprijs: 0

De presentaties zijn hier te vinden:

Presentatie Lieke Melsen

Pressentatie Bernard Voortman

 

De NHV organiseert weer een webinar! Op donderdag 15 februari praten Lieke Melsen (WUR) en Bernard Voortman (Moisture Matters) jullie bij over nieuw interessant onderzoek:

Is goed modelleren goed genoeg? door Lieke Melsen

Hydrologische modellen worden veelvuldig gebruikt ter ondersteuning en legitimatie van besluitvorming in het waterbeheer en -beleid. Dit vergt een realistisch idee van de onzekerheid van het model en de modelresultaten. De hiervoor benodigde kwaliteitsborging is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van iedereen die met hydrologische modellen in aanraking komt: van opdrachtgever tot modelleur. Onze vraag aan de hydrologische gemeenschap is hoe we kwaliteitsborging een standaard onderdeel van onze modelleeretiquette kunnen maken.

Een generieke methode voor het berekenen van potentiële gewasverdamping op basis van gemeten gewaseigenschappen door Bernard Voortman

Eén van de grootste posten in de waterbalans is de verdamping. Om een goed beeld te krijgen van de wateropname van gewassen en het watergebruik in de landbouw zijn verdampingscijfers onmisbaar. Door de opkomst van nieuwe, meer droogte-resistente gewassen en mede door de hoge kosten van verdampingsmetingen zijn verdampingscijfers niet altijd voorhanden. Daarom presenteren we in dit artikel een middenweg tussen meten en modelleren om de potentiële verdamping van verschillende gewassen te kunnen bepalen. De methode kan gebruikt worden in combinatie met een hydrologisch model als alternatief voor het direct meten van verdamping en vervult daarmee een grote behoefte om op basis van simpele veldmetingen betrouwbare verdampingscijfers te genereren.