Deze activiteit is al geweest. Hier kunt u zich niet meer voor inschrijven.
Ledenprijs: Niet ledenprijs:

Met maar liefst 230 aanmeldingen stond het door NHV, STOWA en onderzoeksprogramma Lumbricus georganiseerde drainage symposium goed in de belangstelling van hydrologisch Nederland.

Op dinsdag 9 februari logden tot 160 mensen tegelijkertijd in vanaf hun ingesneeuwde coronakantoor op het zoom-symposium. Daar werden zij onder de goede zorgen van onze eigen voorzitter Remko Uijlenhoet getrakteerd op pitches, praktijkverhalen, zelfgefabriceerde drainmeters en onderzoeksresultaten. Kortom, veel moois rond de thema’s drainage en subirrigatie kwam in rap tempo voorbij. Het was interessant om te zien dat deze technieken, primair gericht op gewasopbrengst maximalisatie, nu ook steeds meer (soms onbedoeld) in de belangstelling komen te staan als technisch middel voor grondwateraanvulling en waterconservering.

Tijdens de lunchpauze werden door de Waterprofs virtuele posterlocaties geopend waar men onder het genot van een zelfgesmeerd broodje langs kon surfen bij posters van onder andere Deltares, KWR, Universiteit Utrecht, KnowH2O, CNK en RWS. Na de middag waren er 3 parallelsessies: mentimeter stellingen over governance aspecten van drainage en subirrigatie, een technische innovatiesessie met nieuwe technieken en toepassingen van onder andere druppelirrigatie, en een enerverende sessie rondom subinfiltratie en waterbeleidsdoelen: meer water vasthouden van goede kwaliteit. Hoewel gaandeweg de dag bleek dat beschikbare (internationale) literatuur en praktijkinformatie nog wat meer zichtbaarheid verdiend onder de deelnemers, klonk ook meermaals de oproep tot bundeling van alle kennis en ervaringen.

Het vervolg op dit symposium?
Misschien ligt er over niet al te lange tijd een door Hydrologisch Nederland gefabriceerd Drainage en Subirrigatie handboek, leidraad of ‘Community of Practice” (CoP)!

Meer weten: https://www.stowa.nl/agenda/regelbare-drainage-panacee-doos-van-pandora