Ledenprijs: Niet ledenprijs:

Op 25 november 2022 van 13 uur tot 17 uur wordt in het paviljoen op de Deltares Campus (Boussinesqweg 1, Delft) een symposium gehouden met als thema:

Stroming van grondwater: kunnen we dat beter begrijpen?

Fervent conceptueel denkers over grondwaterstroming gaan met elkaar en de zaal in discussie over hun persoonlijke inzichten. Het programma bestaat uit drie blokken van een uur met twee presentaties en een discussie, elk van twintig minuten. Tussen de blokken is er 15 minuten pauze. De middag wordt afgesloten met hapjes en drankjes. De middag en discussies worden geleid door Theo Olsthoorn. Aanmelden kan via: secretariaat-utrecht@deltares.nl

 • Blok 1: over stroming in samengestelde lagen
  • Otto Strack: hoe stroomt grondwater in een gelaagd zandpakket?
  • Mark Bakker: is de verticale anisotropie wel een constante?
  • Discussie
 • Pauze
 • Blok 2: over stroming van en naar oppervlaktewater
  • Kees Maas: kan de intredeweerstand ook negatief zijn?
  • Jan van Bakel: hoe kunnen we de bovenrand goed modelleren?
  • Discussie
 • Pauze
 • Blok 3: over stoftransport in stromend grondwater
  • Henk Haitjema: hoe kunnen we eenvoudig zicht krijgen op verblijftijdsverdelingen?
  • Wim de Lange: lijkt modeldispersie wel op wat er in het veld gebeurt?
  • Discussie
 • Napraten met hapjes en drankjes