Deze activiteit is al geweest. Hier kunt u zich niet meer voor inschrijven.
Ledenprijs: Niet ledenprijs:

Datum: dinsdag 8 juni 2004
Locatie: KWVN-zaal Kiwa Nieuwegein
Dagvoorzitter: Theo Olsthoorn

Inleiding
Er staan in Nederland duizenden peilbuizen, al dan niet voorzien van automatische drukopnemers, en haast dagelijks worden er wel nieuwe geslagen om de gevolgen van ingrepen in de waterhuishouding te “monitoren”. Al die buizen genereren tijdreeksen van de grondwaterstand, die op een goede dag geanalyseerd zullen moeten worden. Maar hoewel wij, grondwaterhydrologen, daartoe al een jaar of twintig over goede methoden beschikken, is de praktische uitvoering van tijdreeksanalyses nog steeds beperkt tot een kleine kring van specialisten. Ten onrechte, vinden de sprekers op deze studiedag van de Nederlandse Hydrologsche Vereniging. Toegegeven, termen als witte ruis, moving average parameters en autoregressie hebben ontegenzeggelijk de potentie om als rookgordijnen te werken, maar het wezen van de methode is heel goed te begrijpen, en er is tegenwoordig software beschikbaar die de techniek binnen handbereik van iedere praktiserende hydroloog brengt. Als u het dagprogramma leest zult u zien dat de voorbereiders gestreefd hebben naar een evenwicht tussen theorie en toepassing. U kunt ook zelf een actieve bijdrage leveren door in de ruime middagpauze deel te nemen aan de postersessie, waarbij ook gelegenheid geboden wordt om software te demonstreren.

Programma en presentaties