Deze activiteit is al geweest. Hier kunt u zich niet meer voor inschrijven.
Ledenprijs: 0 Niet ledenprijs: 0

Dit webinar kan worden teruggekeken via Vimeo

Deze webinar vond plaats op 20 december 2021. Een middag vol nieuwe inzichten, interessante discussies en informele netwerkmogelijkheden. Naar aanleiding van een aantal interessante excursies en onderzoeken hebben we Fons Smolders (B-ware) en Maarten Veldhuis (Waterschap Vallei en Veluwe) gevraagd om hun kennis en ervaring met ons te delen over beekmorfologie.

Fons Smolders (B-Ware) over een “Sedimentchemie van beekoverstromingen”. In deze presentatie neemt Fons Smolders ons mee in het hoe de beekoverstromingen de chemie van sedimenten (mede) bepalen. Hij doet dit aan de hand van concrete onderzoeksresultaten die hij de afgelopen jaren heeft verzameld in verschillende projecten. Zijn bevindingen benadrukken nogmaals hoe belangrijk het is om verschillende disciplines te combineren om tot een goed systeembegrip te komen.

Maarten Veldhuis (Waterschap Vallei en Veluwe) over “De Leuvenumse Beek: de weg (terug) naar een natuurlijk beekdal”. De Leuvenumse Beek, de middenloop van het Hierdense beek systeem, ondergaat een transformatie naar een natuurlijk functionerend beekdal. Een systeem dat honderden jaren door de mens is gebruikt en zowel hydrologisch als ecologisch onder druk staat. Met een natuurimpuls, het weer toevoegen van hout en zand in plaats van het eruit halen, is het systeem in 5 jaar weer een natuurlijke spons, ontstaat weer een doorstroommoeras, een gevarieerde beek met natte oevers en omgeving, ontspruit de Fladderiep weer, wordt het veluwse grondwater meer aangevuld en krijg het systeem een natuurlijker afvoerdynamiek. Een beekdalsysteem dat als voorbeeld dient voor vele andere projecten.