Deze activiteit is al geweest. Hier kunt u zich niet meer voor inschrijven.
Ledenprijs: Niet ledenprijs:

Dit webinar kan teruggekeken worden via: https://vimeo.com/626239375.

De NHV blijft online bijeenkomsten organiseren! Op 7 oktober is de eerstvolgende NHV-webinar over actuele thema’s en ontwikkelingen in de hydrologie. Een middag vol nieuwe inzichten, interessante discussies en informele netwerkmogelijkheden. N.a.v. de overstromingen van afgelopen zomer hebben we Rinske Hutten (Deltares) en Jacco Hoogewoud (Advies in Water) bereid gevonden om te vertellen over twee ontwikkelingen op het gebied van hoogwaterbescherming.

Sprekers:
– Rinske Hutten (Deltares) over een “Overstromingsmodellering voor dijkring 48 met D-HYDRO Suite 1D2D”. In deze presentatie neemt Rinske Hutten jullie mee met de uitgevoerde overstromingsmodellering van dijkring 48 met D-HYDRO Suite 1D2D in opdracht van het waterschap Rijn en IJssel. Ze gaat hierbij in op de toegepaste modelaanpak en zal de resultaten van de gevoeligheidsanalyse presenteren.

– Jacco Hoogewoud (Advies in Water) over “De Meanderende Maas: hoe grondwater de stabiliteit van de dijk beïnvloed”. In Nederland zijn veel dijken afgekeurd omdat de faalkans te groot is. Grondwaterstroming tijdens een hoogwater speelt een belangrijke rol bij het bepalen van de faalkans van een dijk. In het dijkversterkingsproject Meanderende Maas zijn hiervoor grondwatermodellen ingezet, iets wat de laatste jaren ook in andere dijkversterkingen gebeurd. In deze presentatie wordt ingegaan op hoe uitkomsten van een grondwatermodel te koppelen zijn dijkveiligheid en wat dat kan betekenen voor de versterkingsopgave.