Deze activiteit is al geweest. Hier kunt u zich niet meer voor inschrijven.
Ledenprijs: 0 Niet ledenprijs: 0

Op 23 maart organiseerden we de eerste NHV-webinar over actuele thema’s en ontwikkelingen in de hydrologie. Een middag vol nieuwe inzichten, interessante discussies en informele netwerkmogelijkheden. Twee bevlogen sprekers die de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van QGIS & Google Engine in de Hydrologie presenteerden.

Sprekers:
Dr. Hans van de Kwast (IHE) en dr. Gennadii Donchyts (Deltares)

De presentatie is met toestemming opgenomen en kunt u hier bekijken.

Overige interessante informatie:

PDF van de presentatie
GIS OpenCourseWare platform: http://www.gisopencourseware.org
YouTube kanaal: http://www.youtube.com/c/hansvanderkwast
QGIS Open Day 26 maart 2021: https://github.com/qgis/QGIS/wiki/QHF-March-2021
QGIS NL: http://www.qgis.nl
GeoForum: https://geoforum.nl/
Boek QGIS for Hydrological Applications: http://locatepress.com/hyd
Time series analysis in Google Earth Engine https://www.youtube.com/watch?v=xQGNAYL7z80
Example NO2-concentration WorldWide https://gena.users.earthengine.app/view/no2
A Python package for interactive mapping with Google Earth Engine, ipyleaflet, and folium https://github.com/giswqs/geemap
GEE tutorials https://developers.google.com/earth-engine/tutorials
GEE for developers https://groups.google.com/g/google-earth-engine-developers?pli=1
GIS GEE Stack Exchange https://gis.stackexchange.com/questions/tagged/google-earth-engine
GEE Twitter https://twitter.com/hashtag/earthengine?f=live
Earth’s surface water change over the past 30 years http://aqua-monitor.appspot.com


Afleiden van stromingspatronen op basis van een hoogtekaart.
Bron: Trainingshandleiding QGIS