Deze activiteit is al geweest. Hier kunt u zich niet meer voor inschrijven.
Ledenprijs: 0 Niet ledenprijs: 0

Dit webinar kan teruggekeken worden via: https://vimeo.com/562640630.

Een zeer interessante webinar waarbij het onderwerp Statistiek op verschillende manieren in het licht staat.

Hoezo significant? Over de toepassing van statistische toetsen in de hydrologie
Statistiek biedt hydrologen een gereedschapskist vol hulpmiddelen om onderzoek te doen. Statistische toetsen vormen één van de belangrijkste statistische gereedschappen om tot een conclusie te komen. In een artikel in Stromingen (2020) maakten we onderscheid tussen significantietoetsen en hypothesetoetsen. Significantietoetsen zijn  gericht op het vinden van bewijs, terwijl hypothesetoetsen gericht zijn op het nemen van beslissingen. In deze webinar gaan we in op de vraag waarom dit onderscheid tussen deze twee takken van sport zo belangrijk is voor hydrologen.

Referentie
Knotters, M., P.K. Baggelaar en E. van der Meulen (2020) Hoezo significant? Over het effect van een ingreep op de grondwaterstand; in: Stromingen, volume 26(3), pag 37-49.

Sprekers
Dr. ing. Martin Knotters is onderzoeker en part-time docent bij Wageningen University and Research. Drs. Paul Baggelaar (PB Icastat) en ir. Eit van der Meulen (AMO) zijn beiden werkzaam op het raakvlak van hydrologie en statistiek.

Neerslagstatistiek voor Nederland
De afgelopen jaren is in opdracht van de STOWA alle statistische kennis over extreme neerslag geactualiseerd, aangevuld, compleet gemaakt en verwerkt in een aantal belangrijke neerslagproducten. Deze kennis die ontwikkeld is door KNMI en HKV is te vinden in www.meteobase.nl.
In deze webinar geven we een overzicht van de opgeleverde producten en gaan in op de achtergronden.

Referentie
STOWA, 2019. Neerslagstatistiek en -reeksen voor het waterbeheer 2019. Stowa rapport nr. 19, 2019.

Sprekers
Ir. Hans Hakvoort is adviseur hydrologie en waterbeheer bij HKV en part-time postdoc onderzoeker bij IHE Delft. Dr. Jules Beersma is klimaatonderzoeker bij het KNMI met een focus op extreme neerslag en droogte in NL en de rivierstroomgebieden en klimaatscenario’s.