Op veel plekken in de wereld is verontreiniging van grondwater met arseen een probleem. Hoge concentraties van arseen in drinkwater, maar ook in irrigatiewater, kunnen leiden tot huidkanker, en aantasting van longen, nieren en lever. Bekend zijn vooral de gevallen in Bangladesh, China, India en Nepal, maar ook in Mexico en Argentinië speelt deze problematiek.

Arseen kan op natuurlijke wijze, via verwering en microbacteriële activiteit, worden geproduceerd en gemobiliseerd. Ook antropogene oorzaken, zoals drainage van metaalmijnen, grondwateronttrekking en het gebruik van arseenhoudende pesticiden in land- en bosbouw spelen een niet bescheiden rol.

Het voorkomen en de oorzaken van arseen in grondwater, alsmede de effecten op gezondheid en voedselproductie worden beschreven in een nieuwe publicatie van de Nederlandse tak van de International Association of Hydrogeologists (IAH): Arsenic in Groundwater. Het boekje presenteert een leesbare en begrijpelijke inleiding in de arseenproblematiek voor een breed wetenschappelijk opgeleid publiek. Het bevat bijdragen van gerenommeerde instituten en organisaties, zoals de British Geological Survey (BGS), het Karolinska-instituut, de Vrije Universiteit Amsterdam, en meerdere VN-organisaties: WHO, WMO, FAO en UNESCO.

Lees het boekje: Arsenic in Groundwater, A World Problem