Het NHI werkt hard om voor hydrologisch Nederland data en tools te maken waarmee eenvoudig op allerlei schaalniveau’s gemodelleerd kan worden.

In de NHI nieuwsbrief jaargang 4 nummer 2 van oktober 2022 kunnen jullie de laatste update lezen van de ontwikkelingen op het gebied van Grondwater, Oppervlaktewater, Onverzadigde zone, de website/dataportaal, beheer, onderhoud en documentatie, beregeningskaarten en de toekomst van MetaSwap,