De afgelopen 30 jaar heeft de hydrologie een snelle ontwikkeling doorgemaakt. Om deze ontwikkeling inzichtelijk te maken is een modellering uit een promotieonderzoek uit 1985 opnieuw uitgevoerd met de data en modellen van nu. Het onderzoek betreft het maken van een neerslag-afvoermodel voor een stroomgebied in de Dolomieten, een gebied dat qua inrichting in de afgelopen 30 jaar niet ingrijpend is veranderd. Wat opvalt, is de enorme toename van hoge resolutie data en de beschikbaarheid van ruim-telijke modellen. Wat verder opvalt, is dat het thans enige weken kost om de data te verzamelen en een model te maken, ter wijl dat vroeger ruim een jaar kostte. Wat niet is veranderd, is dat nog steeds weinig afvoermeetreeksen beschikbaar zijn, ter wijl dit voor de kalibratie en validatie van het model essentieel is.