In dit artikel wordt een computercode gepresenteerd waarmee het mogelijk is om niet-stationaire 30 dichtheidsafhankelijke grondwaterstroming in grootschalige geohydrologische systemen te simuleren. Het betreft de bestaande MOC3D-code (Konikow e.a., 1996) die is aangepast voor dichtheidsverschillen: MOCDENS3D. Er wordt aangetoond dat de aanpassing van de grondwaterstromingsvergelijking eenvoudig is. Tevens worden in het kort twee problemen behandeld, waarbij de aandacht met name is gericht op de verplaatsing van het dichtheidsveld. Met andere woorden: de beweging van zoet, zout en brak grondwater wordt gesimuleerd.