Op 23 november 2017 kwamen hydrologen en modelleurs bijeen in Amersfoort voor een update over het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI). Het NHI, een verzameling van software en data voor het ontwikkelen van grondwater- en oppervlaktewatermodellen op landelijke en regionale schaal, is momenteel nog volop in ontwikkeling. De organisatie gaf toelichting op de procesmatige stand van zaken, maar er was ook ruimte in het programma voor demonstraties van de diverse tools die in de maak zijn. De algehele boodschap is dat op het gebied van waterkwantiteit dit jaar veel vooruitgang is geboekt, maar dat er voor het modelleren van de waterkwaliteit nog een grote inspanning nodig is. Spannend is daarbij vooral of de komende jaren genoeg financiering gevonden kan worden voor de verdere ontwikkeling van het NHI.