Achtergrondverlaging wordt in Nederland vaak gebruikt voor het onverklaarbare deel van een verlaging van stijghoogtes en grondwaterstanden die in de afgelopen decennia is opgetreden. Daardoor ontstaan ongewenste vrijheidsgraden om het effect van een gedefinieerde ingreep te kwantificeren. In het rapport van de NHV-werkgroep Achtergrondverlaging ‘Zicht op achtergrondverlaging’ zijn de oorzaken van de achtergrondverlaging in beeld gebracht. Op basis van literatuuronderzoek zijn de fysische oorzaken gekwantificeerd en daardoor in de toekomst niet meer aan de orde. De procedurele oorzaken zijn benoemd en zijn in de toekomst te vermijden of, voor zover ze het gevolg zijn van onvolkomen metingen of modellering, aan te duiden als onzekerheid.