Het ‘Hydrological Now- and Forecasting System (HNFS)’, oftwel het hydrologische actuele- en korte termijn-voorspellingssysteem is ontwikkeld in het kader van het
promotieonderzoek van Hanneke Schuurmans (verdediging 28 november 2008). In dit systeem worden nog weinig toegepaste hydrometeorologische data geïntegreerd met
een ruimtelijk gedistribueerd hydrologisch model. Het is onmogelijk om in dit artikel de ontwikkelde methoden in enig detail te beschrijven. We volstaan daarom met het
geven van een beknopt overzicht van de resultaten van het promotieonderzoek alsmede de belangrijkste toepassingsmogelijkheden en aandachtspunten. Voor een meer
gedetailleerdere beschrijving wordt verwezen naar de genoemde wetenschappelijke artikelen of het proefschrift