In opdracht van de POV Piping is een online quickscantool voor drainagetechnieken ontwikkeld. De website (www.drainagequickscan.nl) maakt een inschatting van de kosten en het waterbezwaar die gemoeid zijn met het installeren van een drainagesysteem om veiligheid tegen piping te realiseren. De tool is bedoeld als ondersteunend middel tijdens een verkenningstraject voor dijkversterkingsprojecten. Dit artikel beschrijft hoe de Python module TimML is uitgebreid om de berekeningen mogelijk te maken. De grondwaterstroming is stationair berekend in een  doorsnedemodel op basis van analytische elementen.