Momenteel wordt de stroming van grondwater veelal met numerieke methoden berekend. Het numerieke geweld doet de kracht en de schoonheid van de analytische
methoden wel eens vergeten. Deze ‘vergeten hydrologie’ heeft namelijk nog tal van onontdekte trucjes. Een van die trucjes wil ik hier presenteren, namelijk het berekenen
van stroomlijnen met behulp van de stroomfunctie. Allereerst geef ik een korte uiteenzetting van de algemeen gangbare methode die ook in de numerieke modelleerwereld wordt gebruikt. Vervolgens presenteer ik een alternatieve methode waarbij complete patronen op een eenvoudige manier kunnen worden gegenereerd. Daarbij werk ik eerst de algemene methode uit, waarna ik afsluit met enkele illustratieve voorbeelden.