In oktober 1998 heeft de golfbaan Martensplek in Tiendeveen (Drenthe) lange tijd onder water gestaan als gevolg van hevige regenbuien. Figuur 1 geeft hiervan een goed beeld. Er werd ons begin 2005 verzocht om (modelmatig) aan te tonen dat het terrein onder water heeft gestaan door de regenbuien en te bepalen wat de invloed van de hoeveelheid neerslag op 27 en 28 oktober 1998 is geweest op de duur van de plasvorming. Om de opgetreden inundatie te kunnen evalueren is de lokale situatie in ogenschouw genomen, is een aantal bodemmonsters gestoken en zijn modelberekeningen uitgevoerd. Hieruit kon inderdaad worden geconcludeerd dat de golfbaan 18-23 dagen onder water moet hebben gestaan met alle gevolgen van dien. Door eerder gevallen neerslag stond de golfbaan al onder water voor de genoemde data. Als de buien op 27 en 28 oktober 1998 niet zouden zijn gevallen zou de golfbaan slechts 4 dagen wateroverlast hebben gehad.