Het boek ‘Nederland Droogteland’ (Didde, 2021) biedt, op basis van voornamelijk interviews, een brede analyse van de droogteproblematiek. Didde weet deze complexe materie voor een breed publiek toegankelijk te maken. Didde bereikt daarmee een groot publiek en bewijst de hydrologische gemeenschap in Nederland een grote dienst door het vakgebied goed op de kaart te zetten. Op basis van gesprekken met de verschillende experts focust Didde zich voornamelijk op technologische oplossingen, terwijl hij in het begin van het boek stelt dat uiteindelijk de oplossing zit in het meenemen van het gehele watersysteem als uitgangspunt voor de ruimtelijke inrichting.

Dit probleem dat ik in het boek signaleer is in feite het probleem van het waterbeheer in Nederland: veel partijen zijn bezig met onderzoek en technische innovaties, terwijl de grotere ‘watertransitie‘ – met het watersysteem als uitgangspunt voor landgebruik – uitblijft en blijft hangen in bestuurlijk gepolder. Desondanks is het boek zeer geschikt om inzicht te krijgen in de verschillende functies en belangen die spelen rondom droogte.