Commentaar op het artikel ‘Een nieuw transportmodel voor verontreiniging in het grondwater’