Onzekerheidsanalyse is niet vanzelfsprekend bij de onderbouwing van beslissingen
in het strategisch kwantitatief waterbeheer. Toch is informatie
over onzekerheid nuttig, omdat inzicht in risico’s en daaraan gerelateerde
kosten en baten bijdraagt aan de doelmatigheid van beslissingen. We onderzochten
daarom de rol van statistische informatie over onzekerheid bij strategische
beslissingen van waterschappen bij het beheersen van risico’s van
wateroverlast: hoe wordt deze informatie gepresenteerd, geïnterpreteerd en
benut, en ook of de communicatie over statistisch gekwantificeerde onzekerheid
kan worden verbeterd.