De rechtgeaarde aardwetensclzapper vindt dat hij of zij een bijzonder boeiend vak heeft. Een ding is jammer. Je kunt nooit eens kijken of alles er echt zo uit ziet als je voor je berekeningen en hypotheses hebt aangenomen. Natuurlijk, je kunt een goede indruk krijgen door het maken van boringen, bijvoorbeeld met steekmonsters of continue technieken. Je kunt lakprofielen maken en meer abstract kun je door sonderingen en geofysisch meten een goede indruk krijgen over de bodemopbouw. Een talud van een diepe ontgravinggeeft ook een fantastisch beeld van de werkelijke bodemopbouw. Sinds enige tijd is er een nieuwe mogelijkheid bijgekomen, waarmee echt in de grond kan worden gekeken: de camerasonde. Met dit unieke apparaat wordt de struisvogel naar de kroon gestoken. In dit artikel wordt de camerasonde gepresenteerd.