Verslag van de bijeenkomst uit de Middagcyclus ‘Waterbeheer en m.e.r.’, Thema ‘Drinkwaterwinning’. Georganiseerd door KIVI en VVM, maandag 21 oktober.