Sinds februari 2017 wordt voor ieder pixel (ca 3 x 3 km nadir) van de Europese weersatelliet MSG bijna real-time de etmaalgemiddelde referentiegewasverdamping (Eref) berekend door EUMETSAT LSA SAF uit MSG-beelden. De theoretische en praktische aspecten van de LAS SAF methode worden besproken. In een korte historisch schets wordt uiteengezet waarom in 1987 het KNMI Eref schat met de formule van Makkink en niet met de Penman-Monteith-vergelijking (PM). Dit omdat PM gevoelig is voor de surface -aridity fout. In deze studie wordt dit bevestigd op grond van recente waarnemingen. Tevens wordt ingegaan op effecten van lokale advectie.