Bij de drinkwaterwinning in Deventer vormt optrekkend zout water een probleem. Om de problemen die met dit optrekken gepaard gaan te kunnen duiden en oplossingen aan te dragen, hebben we een hydrogeochemische systeemanalyse op regionale schaal uitgevoerd. Op basis van de resultaten van deze analyse kon bepaald worden of het noodzakelijk was om een meer gedetailleerde hydrologische modellering uit te voeren. Het doel van de hydrogeochemische systeemanalyse is om, aan de hand van een kwalitatieve analyse, verschillende typen grondwater en hun oorsprong, te definiëren en te karakteriseren. De classificatie van watertypen is daarbij het belangrijkste thema. Deze classificatie is uitgevoerd met behulp van Fuzzy C-Means clustering en Non-Linear Mapping, gecombineerd met de classificatie van watertypen volgens Stuyfzand. Aan de hand van de resultaten van deze classificatie kon het regionale patroon van watertypen goed beschreven worden. Tevens was het mogelijk om de oorzaak van de verzilting vast te stellen. Het gebruik van Fuzzy C-Means clustering in combinatie met de Stuyfzand-classificatie wordt hier ten zeerste aanbevolen bij de analyse van hydrochemische data, omdat deze combinatie het mogelijk maakt om een goed en vooral makkelijk te interpreteren beeld te krijgen van data die over veel dimensies verspreid zijn, zoals in dit geval een chemische dataset.